Město nechalo zpracovat architektonickou studii, která se zabývá možností využití a zkulturnění stávající svažité plochy v blízkosti městských schodů a jejich celkovou rekonstrukcí.

V horní úrovni schodů jsou navrženy nové parkovací plochy pro šest vozidel a v místě stávajícího prodloužení městských schodů na křížení ulic Valová a Městský kopec vznikne kulturní prostor s možností odpočinku ve stínu takzvaného Bíloveckého stromu života.

Kontejnery na tříděný odpad ukryje oplocení z dřevěných latí na ocelovém rámu.

Město nechalo zpracovat architektonickou studii, která se zabývá možností využití a zkulturnění stávající svažité plochy v blízkosti městských schodů a jejich celkovou rekonstrukcí.

Pokud mají občané k chystanému záměru nějaké připomínky, mohou je sdělit osobně na radnici či mailem na pavel.mrva@bilovec.cz.