Stavba přeložky, byla zahájena v druhé polovině letošního roku. Prozatím byly provedeny zemní práce a částečně vybudována opěrná zeď. Kvůli nepříznivému počasí se však stavba musela na nějaký čas pozastavit. Do toho ještě vstoupila stavba dálnice a stavbaři tak upřeli všechny své síly na její dokončení. Přeložka v naší obci, díky všem těmto komplikacím, musela počkat. Byl jsem ale ujištěn, že se stavbou se každopádně počítá a předpoklad je takový, že v prvním pololetí příštího roku bude už vše hotové, tedy nejen nová vozovka a chodník, ale také kanalizace na odvodnění vozovky a veřejné osvětlení. A protože je to v zářezu, je nezbytné i oplocení. Po dokončení přeložky počítáme s tím, že bude konečně odstraněn nebezpečný úsek silnice, a že tím zamezíme častým dopravním nehodám.