Vedoucí Václav Michalička zároveň připomíná, že letošním rokem muzeum v Příboře také zahajuje pomyslnou sérii zajímavých výročí.
V srpnu to bude 110 let od doby, kdy se konala v Příboře Krajinská výstava.

Centrum tradičních technologií, stálá expozice 2021.
Muzeum v Příboře na historickém rozcestí

„Na ní bylo shromážděno velké množství exponátů, které představovaly základ pozdějšího muzea,“ upozorňuje Václav Michalička a dodává, že muzeum bylo založeno v roce 1912, takže v příštím roce to bude také 110 let.

Centrum tradičních technologií

Třetí výročí bude v roce 2023, kdy uplyne 60 let od doby, kdy se muzeum stalo nedílnou součástí dnešního Muzea Novojičínska. Václav Michalička upřesňuje, že v roce 1963 došlo ke sloučení příborského muzea s Vlastivědným ústavem v Novém Jičíně, z nějž se od roku 1979 stalo Okresní vlastivědné muzeum a od roku 2003 Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace.

„Příborské muzeum od svého založení v sobě nese tradici výrazného řemeslného, kulturního a duchovního centra, kterým město Příbor v rámci severovýchodní Moravy po staletí bylo. Vždy reflektovalo aktuální společenské potřeby. Ať už to byly silné národní ideály stojící na počátku muzea a směřující ke vzniku samostatného Československa po první světové válce, nebo průkopnické zřízení pamětní síně příborského rodáka a zakladatele moderní psychoanalýzy Sigmunda Freuda v roce 1969,“ podotýká vedoucí příborského muzea.

Očkování seniorů v novojičínské nemocnici.
V Novém Jičíně začalo očkování seniorů starších 80 let

V roce 2020 se muzeum transformovalo v Centrum tradičních technologií, které pokračuje v poslání původního muzea - v nadregionálním přesahu upozornit na historické přístupy člověka k přírodním materiálům a jejich zdánlivě primitivní zpracování.

„Vzhledem k tomu, že město Příbor bylo v minulosti významným řemeslným střediskem, nová expozice vychází mimo jiné i z příborských dosud prezentačně nevyužitých sbírek. Centrum tradičních technologií v Příboře bude místem, kde lidé budou moci prostřednictvím přímého a intimního kontaktu s historickými a dotýkanými předměty dosáhnout celou řadu autentických prožitků,“ uzavírá Václav Michalička.

Příborské muzeum mohou zájemci navštívit i v současné době, kdy jsou muzea uzavřená. Na webových stránkách CETRAT je odkaz Muzeum z domova přes kterou se návštěvník stránek dostane k virtuálním prezentacím. Nedávno tam pracovníci příborského muzea přidali záložku Krajinské muzeum v Příboře, která přibližuje Krajinskou výstavu, na níž se rozhodlo, že zřídí muzeum.