„Součástí programu budou informace o významu třídění odpadu a jeho přínosu k úspoře surovin a elektrické energie, o ochraně ovzduší a možnostech opětovného využití materiálu získaného v rámci recyklace. Vše, co se zde žáci naučí, budou moci během akce zúročit v malém kvízu, za jehož správné vyřešení získají drobný dárek. Odměna je čeká také, pokud přinesou a odevzdají drobný elektrospotřebič," informuje město na svém webu.

Ekologická akce probíhá v pěti vybraných sběrných dvorech Moravskoslezského kraje. (edm)