Tématem sympozia je Příběh města Fulnek. Od pondělí do pátku bylo možno spatřit studenty, jak s dobovými fotografiemi procházejí historickými částmi města a srovnávají skutečnost s poválečnou minulostí.

„Snažíme se konfrontovat staré pohledy na město se současným stavem a na základě toho se uvidí, co bylo k lepšímu a co k horšímu. Ta změna je ale podle mě nebývale pozitivní, protože město, které bylo prázdné a vyhořelé, se znovu probudilo k životu,“ zamyslel se profesor univerzity Michal Kalhous, jenž vede skupinu studentů po celé sympozium.

„Je samozřejmě škoda některých budov, které podle dobových fotografií do celku pasovaly dokonale, bohužel ta doba byla taková,“ doplnil jej jeden ze studentů, Jakub Podlesní, jenž dochází do Ateliéru tvůrčí fotografie na Ostravské univerzitě. Studenti již mají základní téma, tedy znovuobnovení města Fulnek, povětšinou úspěšně za sebou a věnují se vlastní tvorbě.

„Většina z nich se zabývala také úkolem, při němž měli pro město vyfotit hezké pohledy, které by byly použitelné na propagační materiály,“ zmínil dále Michal Kalhous. Dnešek je posledním dnem, který studenti stráví ve Fulneku. Poté se přesunou zpátky do školy, kde témata dopracují.

Organizace mají v plánu, že by se fotografie současnosti, spolu s těmi z minulosti, objevily v kostele ve formě výstavy.