Komunisté hovořili o dialogu

Novojičínsko -Zasedání Okresního výboru Komunistické strany Československa (OV KSČ) v Novém Jičíně se věnoval z převážné části Rozkvět, týdeník OV KSČ a ONV Nový Jičín.

Přestavba, jak se tehdy nazýval komunistický pokus o lehkou přeměnu společnosti, donutila předáky KSČ k tomu, aby se začali tvářit jako organizace vstřícná k dialogu. Právě tomuto tématu se věnoval úvodník Rozkvětu před dvaceti lety. Tehdejší tajemník OV KSČ Karel Kuboš seznámil čtenáře s nejdůležitějšími cíli oblastního plánu za okres pro 9. pětiletku, tedy pětiletého hospodářského plánu. „Předsednictvo OV KSČ na základě těchto cílů rozhodlo o nezbytnosti zapojení občanské veřejnosti do přípravy jednání svého pléna, a proto budou organizována setkání členů OV KSČ na jednotlivých národních výborech s funkcionáři strany a Národní fronty,“ uvedl mimo jiné Kuboš s tím, že Rozkvět bude o všem informovat. „Předsednictvu OV KSČ však nejde o pasivní jednostrannou informovanost, ale o tvůrčí dialog na stránkách tisku, s možností vznést připomínky k jednotlivým materiálům, které vyjdou před plénem i po něm,“ uvedl Kuboš.

O čem asi hovořil?

Rudý prapor federální vlády a Ústřední rady odborů převzali zástupci státního podniku ROMO Fulnek na slavnostní konferenci Revolučního odborového hnutí (ROH). Ocenění dostali „romováci“ za splnění úkolů v předešlém roce, za rozvoj iniciativy i za dlouhodobě dosahované pracovní výsledky. V úvodní části textu ale čtenáře čekalo docela překvapení. Nepodepsaný autor psal o tom, že podnikový ředitel ROMO Antonín Mucha zhodnotil výsledky. „Kriticky ovšem poukázal na problémy, se kterými jsme se v loňském roce nedokázali vypořádat a do dnešních dnů většina těchto nedostatků dořešena ke spokojenosti všech našich pracujících ještě není,“ stojí v textu. O jaké nedostaky šlo, se čtenář nedozvěděl.

Nejlepší pionýři byli u předsedy

Fulnek - Bezprostředně po skončení shromáždění pionýrů na fulneckém náměstí přijal předseda Městského národního výboru (MěstNV) Fulnek Jan Pazdera spolu se stranickými funkcionáři a pracovníky složek Národní fronty nejaktivnější pionýry. Jménem Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ) pionýry a všechny hosty přivítala soudružka Jana Mocová. Třicet nejlepších pionýrů města představila soudruhu Pazderovi předsedkyně SPOZ, soudružka Ilona Schenková. Pionýři se podepsali do pamětní knihy a z rukou předsedy MěstNV převzali knihu a pamětní list. (ipa)

Diskomaratón trval deset hodin

Příbor - Patnáct párů se přihlásilo do náročné taneční desetihodinové soutěže, která se uskutečnila v M-klubu v Příboře. Do konce soutěže se protancovalo jen pět párů. Porota vyhodnotila jako nejlepší tanečnici Romanu Jakůbkovou, nejlepším tanečníkem byl její partner a bratr Vladimír Jakůbek, oba z Kopřivnice. Absolutním vítězem II. diskomaratónu se stal pár, který tvořili Romana Sýkorová z Příbora a Pavel Esler z Libhoště. (ipa)