Kam byste chtěla město v nastávajících čtyřech letech dovést?

Troufám si říci, že se v tomto volebním období budeme snažit částečně naplnit volební programy všech stran. Domnívám se totiž, že můžeme najít spoustu styčných ploch napříč celým zastupitelstvem. Prioritou budou transparentní veřejné zakázky, protipovodňová opatření, a další zkvalitňování životních podmínek pro naše spoluobčany. Nesmíme zapomenout rovněž na mladší generaci, protože ta je klíčem k budoucnosti našeho města.

V čem vidíte největší problémy města?

Jako každého, který pravidelně sleduje dění okolo sebe, mne nejvíce tíží dopady hospodářské krize a s tím související rozpočtové škrty, které se samozřejmě promítnou do mnoha oblastí života našeho města. Zdálo by se, že alfou a omegou bude dostatek či nedostatek finančních prostředků. Bývalý prezident Havel však hovoří spíše o krizi myšlenek, která, pokud bude překonána, může přinést obrat k lepšímu. Budeme se tedy snažit nacházet nová řešení, hledat tam, kde zdánlivě nic není. Město jako takové má obrovský vnitřní potenciál, žije zde mnoho lidí, kteří chtějí vytvořit něco prospěšného pro všechny. Prvořadým úkolem vedení by mělo být tento potenciál odkrýt. Neodrazovat ty, kteří chtějí aktivně spoluvytvářet dění ve městě. Samozřejmě za předpokladu tvrdé práce a hledání zdrojů zvenčí.

Jaké první kroky chystáte na radnici, případně v jejím chodu?

Jako klíčové vidím nastavení pravidel pro řádné fungování úřadu uvnitř i směrem k občanům. Cílem je vstřícné a transparentní jednání vedení i úředníků, kteří budou svou práci vykonávat svědomitě a na vysoké odborné úrovni. Při správě věcí veřejných není důvod cokoliv zatajovat.

Dokážete již nyní říci, jaká největší investiční akce město čeká v nejbližší době, případně v tomto volebním období.

Nové vedení bude samozřejmě pokračovat v již rozpracovaných akcích. Rekonstrukce objektu Knurrův palác – cca 42. milionů Kč a realizace stavby „Vodovod Vlkovice“ - cca 16 milionů Kč budou závislé na přiznání dotací. Dalším důležitým krokem bude zateplení vybraných budov ve vlastnictví města jako například budova MŠ Jerlochovice či budova MŠ U Sýpky. Významnou investicí budou již zmiňovaná protipovodňová opatření, pokud se podaří získat dotace.