Kam byste chtěl město v nastávajících čtyřech letech dovést?

Město je v roce 2010 prakticky bez dluhů. Mým cílem je pokračovat v tomto trendu hospodaření tak, aby byly schvalovány vyrovnané rozpočty a město se nezadlužilo. To říkám s vědomím, že Odry čerpají dotace z Evropských fondů vysoce nadstandardně a s tím také souvisí finanční spoluúčast města.

V čem vidíte největší problémy města?

Vysoká nezaměstnanost – 16,75% - z toho vyplývá zvýšený výskyt sociálně patologických jevů. Pro město je obtížné najít nástroje, které by pomohly nezaměstnanost snížit.

Jaké první kroky chystáte na radnici, případně v jejím chodu?

Některé změny samozřejmě připravujeme, chceme například zřídit větší počet výborů i komisí, bude se jimi zabývat rada města. Radnice je otevřena pro veřejnost 5 dní v týdnu. CZECH POINT dokonce i v sobotu. Na tom rozhodně nic měnit nehodláme. Tím, že v radě města sedí zástupci pěti politických uskupení jsme myslím zajistili značnou transparentnost rozhodovací činnosti.

Dokážete již nyní říci, jaká největší investiční akce město čeká v nejbližší době, případně v tomto volebním období?

V tomto volebním období bychom chtěli provést rekonstrukci náměstí a rekonstrukci bývalé budovy kina na Centrum veřejné správy, na tyto akce jsme již podali žádosti o dotace z Evropských fondů. Rovněž chceme pokračovat v řešení zásobování vodou v místních částech.