Kam byste chtěl město v nastávajících čtyřech letech dovést?

Byl bych moc rád, kdybych po čtyřech letech mohl říct, že město nestagnovalo a zachovalo si své tempo rozvoje jako doposud. To znamená realizovat dlouhodobě naplánované investiční akce a zároveň i snížit objem zapůjčených prostředků.

V čem vidíte největší problémy města?

Neřekl bych, že město má nějaký vážný „problém“, ale největší výzvou beze sporu bude zajištění dostatku finančních prostředků na realizaci investičních akcí se spoluúčastí města, tak ať jsme schopni čerpat přidělené dotace a plánované akce realizovat. S přicházejícími škrty v příspěvku na státní správu a zvyšujícími se cenami energií bude nutné provézt taková opatření, aby tyto výpadky v rozpočtu nenarušily dlouhodobou koncepci rozvoje města.

Další dlouhodobou výzvu vidím v řešení otázky komunálního odpadu. Nárůst nákladů na svoz komunálního odpadu rok od roku stoupá a tím negativně ovlivňuje náš rozpočet. Myslím si, že máme dobře nastavený systém, ale bude vhodné hledat dlouhodobé řešení, které by popřípadě bylo i přínosem pro náš rozpočet.

Jaké první kroky chystáte na radnici, případně v jejím chodu?

Jelikož jsem ve své funkci nováčkem, budu se především snažit o co nejrychlejší seznámení se s problematikou. Mám však štěstí v tom, že jsem obklopen spoustou velmi schopných a pracovitých lidí, kteří mi pomáhají. První kroky na radnici či obecním úřadě začnu realizovat až po fázi „pozorování“, což bude období několika týdnů, možná i měsíců.

Dokážete již nyní říci, jaká největší investiční akce město čeká v nejbližší době, případně v tomto volebním období?

Již v příštím roce nás čeká celková rekonstrukce muzea za téměř 20 mil. korun.