Před porotou museli pastevci a jejich čtyřnozí pomocníci předvést, jak zvládají stádo ovcí. A nebylo to nijak jednoduché. Poradit si museli s různými nástrahami a překážkami na trati. Úkolem psů bylo například zabránit tomu, aby ovce odolaly lákadlu v podobě chutného sena. Nechyběly ani průchody přes lávku a kolem různých objektů.