„Návštěvníci se dozvědí podrobnosti z aktuálního i budoucího dění v Gaudi. Pozvání na besedu přijali i učitel a rodič studenta ZŠ Donum Felix. Účastníci besedy se mohou těšit na autentické svědectví a praktické zkušenosti těch, kteří příběh svobodné demokratické školy píší již čtvrtým rokem,“ přiblížila program Hana Ševčíková, jedna ze zakladatelek školy Gaudi.

„Hlavním cílem školy je vytvářet podmínky pro přirozené učení založené na vnitřní motivaci. Mezi základní hodnoty školy patří důvěra, partnerství, společné rozhodování a svoboda spojená se zodpovědností,“ vysvětlila dále. Škola bude sídlit ve Freudově rodišti, nyní probíhají jednání o konkrétním objektu. Spolu se školou bude otevřena i mateřská škola, pro první rok nezapsaná do rejstříku škol MŠMT. Podrobnější informace o škole najdete na webových stránkách www.skolagaudi.cz.