Podstatou celorepublikového sdružení je pomáhat členským městům k tomu, aby se staly na základě nejrůznějších kritérií zdravou samosprávou.

Zdravé město

„Principem zdravého města je jeho udržitelný rozvoj v oblasti ekonomické, sociální a životního prostředí tak, aby bylo město zachováno minimálně ve stejném stavu i pro příští generace. Zdravá města aktivně zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel," vysvětlila Ivana Petruchová z odboru rozvoje a investic s tím, že občané tak získávají osobnější vztah ke svému městu a krajině, o kterou pečují.

Důležitá spolupráce

Aby projekt zdárně fungoval, je důležitá každodenní spolupráce veřejných institucí, neziskových organizací, škol, podnikatelů, a zejména široké veřejnosti a všechny tyto aktivity všech zapojených subjektů je třeba zastřešit pod jednu charakteristickou značku, jíž má být právě nové logo. To bude odkazovat na Zdravé město Nový Jičín.

„Značka Zdravé město je prestižní ocenění za dlouhodobé úsilí všech aktérů, kteří na fungování města mají vliv. Logo Zdravé město Nový Jičín by tak mělo být reprezentativním symbolem, který vystihne podstatu tohoto projektu," upřesňuje pracovnice městského úřadu s tím, že vítěz soutěže dostane odměnu ve výši tisíc korun.

Hlasování končí 1. června

„Takto vybraný návrh loga následně projde nezbytnými grafickými úpravami a korekturami, tak aby bylo logo použitelné pro všestrannou prezentaci projektu v tiskové kvalitě i v elektronické podobě. Ve veřejném hlasování tedy jde prioritně o výběr nejlepšího výtvarného nápadu, který bude následně graficky upraven do podoby finálního loga projektu," informuje dále Ivana Petruchová.

Hlasy je možné udělovat na webových stránkách novojičínské radnice v sekci Ankety až do 1. června.

Do veřejného hlasování postoupily tři loga. Lidé nyní mohou v anketě vybrat vítěze.

Do veřejného hlasování postoupily tři loga. Lidé nyní mohou v anketě vybrat vítěze.

Do veřejného hlasování postoupily tři loga. Lidé nyní mohou v anketě vybrat vítěze.