Stavební ruch v Kopřivnici neutichne ani letos

KOPŘIVNICE (jah) – Loňský rok byl pro Kopřivnici rokem, na který obyvatelé hned tak nezapomenou. Radnici se podařilo uskutečnit řadu dlouho očekávaných investičních akcí, které výrazně změnily tvář města.

Z hlavního tahu zmizely proklínané kočičí hlavy, město dostalo nový kruhový objezd, hasičskou zbrojnici a vyhlídku, rozšíření se dočkal azylový dům a k zemi padlo několik desítek vzrostlých městských stromů, aby ustoupily rekonstrukcím a revitalizacím. „Ačkoliv minulý rok byl v tomto směru opravdu rekordní, ani letos nebudou stavební stroje v kopřivnických ulicích ničím neobvyklým," nastínila výhled na rok letošní tisková mluvčí kopřivnické radnice Lucie Petříčková.

Podle tiskovou mluvčí sdělených informací budou v roce se šťastnou třináctkou na konci probíhat některé akce zahájené v minulém roce. „Příkladem je revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Jih, kde bude zároveň zahájena nová etapa regenerace městských bytových domů. Úprav se dočká rovněž sídliště Korej, na kterém byl koncem loňského roku zahájen projekt revitalizace zeleně, dokončena bude stavba cyklostezky Kopřivnička a dojde k vybudování dalšího úseku cyklistického propojení z Poodří do Beskyd," prozradila kopřivnická tisková mluvčí. Předpokládané náklady těchto projektů činí zhruba 70 milionů korun a z větší části budou tyto náklady hrazeny dotačními prostředky.

Nově se radnice pustí do budování bezdrátového rozhlasu, stabilizuje svah v Lubině a zahájí velmi náročný projekt sanace bývalé skládky kalů. „Ta má stát přes 30 milionů korun, z nichž asi 25 milionů pokryje dotace operačního programu Životní prostředí," uvedla dále Lucie Petříčková s tím, že vedle městských projektů probíhá v současné době také rekonstrukce mostu přes železniční trať, kterou za finanční podpory města realizuje Správa silnic Moravskoslezského kraje, a společnost Teplo Kopřivnice zahájila práce na modernizaci tepelných rozvodů.

„Vzhledem k tomu, že se nám již podařilo naplnit více než dvě třetiny Strategického plánu rozvoje města na léta 2007-2022, bude jedním z našich hlavních úkolů na tento rok jeho aktualizace. Musíme se zamyslet, kam dále směřovat, a naplánovat další akce s ohledem na nové programovací období Evropské unie tak, abychom mohli Kopřivnici dále rozvíjet ke spokojenosti našich občanů i místních podnikatelů," uvedl starosta Josef Jalůvka s tím, že stejně jako v roce 2007 počítá radnice při tvorbě plánu s maximálním zapojením veřejnosti.

Příbor opraví své domy

PŘÍBOR (edm) – Největší investice padnou v Příboře na opravy městských domů a inovaci městského rozhlasu.

Nájemníci dvou posledních městských paneláků, které ještě neprošly revitalizací, se konečně letos dočkají. Asi osm milionů korun radnice investuje do zvelebení bydlení obytného domu v ulicích Nadporučíka Loma a Fučíkova. Kromě toho miliony ve Freudově městě padnou také na obnovu městského rozhlasu. „V závěru loňského roku jsme dostali peníze z Evropské unie na varovný a vyrozumívací systém, v rámci kterého by měly být vyměněny všechny reproduktory veřejného rozhlasu," připomněl příborský starosta Milan Strakoš.

Po delší době by se měl posunout také osud místního kulturního domu. Pokud nenastanou byrokratické prodlevy, koncem roku městský úřad vyhlásí veřejnou zákázku na jeho rekonstrukci. „Teď se bude dodělávat projektová dokumentace, vyřizovat povolení pro územní řízení a stavební povolení," upřesnil starosta.

Příborští zastupitelé sice už v prosinci schválili rozpočet města na letošní rok, to však neplatí o rozpočtu investičním. Jak Milan Strakoš Deníku přiznal, momentálně je problém s přechodem přes obchvat směrem přes Štramberskou ulici a dále na Paseky. Podle jeho slov se tento projekt chystá a je nutné ho realizovat, ať ho už město zaplatí ze svého, nebo získá nějakou dotaci. Jde však o nákladnou stavbu v rozmezí osmi až deseti milionů. „Pokud nám nikdo nepomůže, tak tím bychom naplnili investiční rozpočet, a to by bylo špatně. Nicméně udělat se to musí," dodal na závěr.

Stěžejní akce Studénky

STUDÉNKA (jah) – Pro město Studénku bude stejně jako v loňském roce i v roce letošním stěžejní akcí dokončení projektu Odkanalizování části Studénka 1.

Přestože město již v prosinci zahájilo zkušební provoz nové čistírny odpadních vod, která byla za 165 milionů vybudovaná právě v rámci stavby nové kanalizace, nejsou zatím všechny potřebné práce kompletní. „V současné době jsou dokončovány práce v části zvané Studénka 1. Nová kanalizační síť byla zatím jen částečně převzatá. V letošním roce by tak mělo dojít k jejímu komplexnímu převzetí a také zprovoznění," uvedl studénecký starosta Ladislav Honusek.

Druhým velkým projektem by měla být modernizace nástupního terminálu na studéneckém nádraží. O investici do okolí tohoto objektu se ve městě hovoří již roky. Zatím na ni ale stále chyběly fi nanční prostředky. „V tomto případě bude záležet na tom, jaké bude rozhodnutí regionální rady ohledně udělení dotace na tuto akci," vysvětlil starosta Ladislav Honusek a pokračoval: „Pokud bychom dotaci získali, byla by to druhá největší investiční akce letošního roku. Jak co bude, se dozvíme nejspíš během ledna."

Ve Studénce se bude nejen budovat, ale také rekonstruovat. Už nyní je jasné, že novou střechu dostane tamní sportovní centrum se zimním stadionem. Nemalou investici odsouhlasili studénečtí zastupitelé. Poslední velkou akcí by mohla být rekonstrukce mateřské školy. V jejím případě ale stejně jako u nádraží vše záleží na získání dotace. „Řízením ohledně dotace na opravu mateřinky jsme prošli, ale ve výsledku jsme skončili takříkajíc pod čarou. Takže nyní čekáme, jak to dopadne a jestli budeme mít štěstí," dodal na závěr starosta města Studénka.

Štramberk mládeži

ŠTRAMBERK (jah) – Nejvíce peněz v roce se třináctkou na konci bude ve Štramberku směřovat do rekonstrukce budovy, kterou návštěvníci při svých výletech do malebného města míjí bez povšimnutí. Objekt se totiž nenachází na náměstí nebo v blízkosti některého z častých cílů turistů. Tím objektem je tamní dům dětí a mládeže.

Centrum, kde se mohou scházet mladí lidé a trávit v něm svůj volný čas, je budova, která po zásahu stavařů volala již léta. V loňském roce na opravy částečně došlo. Letos by se měly dotáhnout do konce. „Největší investiční akcí našeho města bude kompletní zateplení a také vybavení našeho domu dětí a mládeže. Na projekt se nám podařilo z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko získat několikamilionovou dotaci," uvedl starosta města Jan Socha. Finance poslouží na opravu střechy a interiérů. „Z peněz, které jsme získali, se v prvé řadě provede sanace krovu včetně výměny střešní krytiny. Následovat bude rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, instalace zdravotnického zařízení, rekonstrukce kotelny společně s rozvody ústředního topení, elektroinstalace a vzduchotechniky," vypočetl rozsah prací místostarosta Štramberka Oldřich Škrabal. Zkrátka ale podle něj nepřijdou ani podlahy, omítky či dveře. I ty se dočkají oprav či úplné výměny.

Další projekty budou záviset na získání dotací. Starosta by si přál získat prostředky na zlepšení života v místní části Libotín. „Chtěli bychom vybudovat novou vodovodní síť, protože ta je dlouhodobým problémem. Tím však skončit nechceme. Máme v plánu udělat digitální rozhlas a věřím, že dostaneme také nový hasičský vůz," dodal na závěr Jan Socha.

Fulnecká cesta úspor

FULNEK (ipa) – Také ve Fulneku podobně jako v jiných městech Novojičínska mají na letošek naplánovanou akci, která spolkne desítky milionů korun. Časem by ale díky ní město mohlo mnoho peněz ušetřit.

Stežejní letošní akcí města Fulnek je rekonstrukce Základní školy J. A. Komenského. „Budou vyměněna veškerá okna i dveře, rekonstrukce zahrnuje zateplení obvodového pláště školy a částečně i střechy. Součástí rekonstrukce bude i změna způsobu vytápění. Nově budou do objektu instalována plynová tepelná čerpadla. Těmito opatřeními se výrazně zvýší energetické úspory objektu a sníží provozní náklady školy," uvedla starostka Fulneku Jana Mocová.

Akce má stát třicet milionů korun, přičemž město obdrželo dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši zhruba 17,5 milionu korun. Peněz, které do toho investují „ze svého", vedení města nelituje. „Jednak se zlepší celkový vzhled objektu a hlavně si od toho slibujeme velké snížení nákladů na topení. Tyto prostředky, které by v opačném případě vlastně doslova vyletěly do vzduchu, můžeme později použít na jiné akce," doplnila starostka Fulneku.

Mezi další akce, které ve Fulneku letos chystají, patří například tři dětská hřiště, na které město záskalo dotace, či vybudování bezdrátového rozhlasu, jenž bude zároveň sloužit jako varovný systém. Tím dojde k propojení centra se všemi částmi města. Na šestimilionový projekt by město mělo získat zhruba devadesátiprocentní dotaci.

Prioritou je bazén a otevření hotelu

NOVÝ JIČÍN (edm) – Mezi hlavní priority novojičínské radnice pro rok 2013 je zprovoznění hotelu Praha, který má ve svém vlastnictví od prvního dne letošního roku.

Modernizace čeká také bazén.Hotel Praha v centru města se má po téměř rok trvající odmlce otevřít hostům 1. dubna. „Čeká nás zprovoznění hotelu Praha a vypracování dokumentace přestavby jeho přístavby na kulturní dům," řekl v rozhovoru pro Deník novojičínský starosta Jaroslav Dvořák. Na projekt proměny přístavby hotelu na kulturní dům město vyčlenilo částku 2,7 milionu korun. „Rekonstrukce a modernizace čeká bazén," představil další plán starosta s tím, že na tuto akci má radnice přichystáno 5,7 milionu korun.

Kromě toho na okraji Nového Jičína se otevře nový separační dvůr, další miliony spolyká výstvba cyklostezky směrem na Hodslavice. „Začne se budovat expozice generála Laudona v návštěvnickém centru a byly vyčleněny peníze na projekt psího útulku," vyjádřil se starosta dále k investicím.

Odry využijí dotace

ODRY (sim) – Hned několik významných investičních akcí chystají letos v Odrách. Městu se totiž podařilo získat dotace na své projekty.

Starosta města Pavel Matůšů vyjmenoval hned několik velkých investic, které letos Odry čekají. „Budou to tři akce na zateplení. Zateplí se základní škola Pohořská za zhruba 18 milionů, dále městská nemocnice a zdravotní středisko," uvedl Matůšů a dodal, že město ještě čekají dvě akce z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. „Měla by to být přestavba Winklerovy vily pro základní uměleckou školu a rekonstrukce domu dětí a mládeže a potom budeme ještě dělat sběrný dvůr," připomněl Matůšů. Stávající budova umělecké školy, která stojí v samém centru města, je ve špatném technickém stavu. Navíc nevyhovuje ani kapacitně a některé obory jsou tak rozesety po celých Odrách. Díky přestěhování do Winklerovy vily budou všechny vyučované obory pohromadě v jednom areálu.

V Bílovci se rozhodli pro novou knihovnu

BÍLOVEC (sim) – Také město Bílovec chystá v roce 2013 několik velkých investic. Tou největší bude patrně nová knihovna s centrem pro seniory, která vyroste na Slezském náměstí v budově bývalé základní školy.

Bílovci se na ni podařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. „Město získalo zhruba patnáct milionů korun, což je pětaosmdesát procent předpokládaných celkových nákladů," uvedl starosta Bílovce Petr Klimek. Na jaře začne stavba druhé etapy cyklostezky ve Staré Vsi. Město také plánuje rekonstrukci chodníků na ulici Opavská nebo zateplení a výměnu oken v domě s pečovatelskou službou, v Mateřské škole Bravinné. Na zateplení Základní školy Komenského město získalo dotaci ve výši 2,3 milionu korun. Dokončeny budou také tři investiční akce, které započaly v loňském roce. Patří mezi ně rekonstrukce muzea, oprava věže kostela sv. Mikuláše a úprava komunikace v městské památkové zóně.