Projekt odstartoval loni v prosinci a aktuálně se v Novém Jičíně zaměřuje na frekventovanou lokalitu, kde vedle sebe sídlí dvě základní školy, Komenského 66 a 68. „Na základě dotazníkového šetření mezi školáky a rodiči zpracoval dopravní projektant tři varianty technických opatření před zmíněnými základními školami," vysvětlila mluvčí novojičínské radnice Marie Machková.

Ze tří možností budoucích opatření budou nyní vybírat rodiče školáků, a to příští týden, ve čtvrtek 3. dubna, na veřejném projednání dané problematiky. „V prosinci loňského roku proběhlo na obou školách Komenského dotazníkové šetření, kterým se podařilo odhalit riziková místa na cestě do školy tak, jak je vnímají samotné děti a jejich rodiče. Výsledky šetření byly podkladem pro zpracování dopravní studie a tří návrhů řešení," uvedla Ivana Petruchová z odboru majetku, rozvoje a investic. A co rodičům a samotným dětem vadí nejvíce? „Z dotazníků vyplynulo, že lidem nejvíce vadí nedodržování rychlosti na ulici Msgr. Šrámka, nepřehledná situace před školami v ranní špičce a parkující auta u krajnic, která brání v rozhledu při přecházení ulice Komenského," vyjmenovala Marie Machková.

O třech návrzích projektanta, jež mají zvýšit bezpečnost v dopravě v inkriminované části města, se bude vést debata příští týden ve čtvrtek 3. dubna 2014 od 16:30 hodin v jídelně na ZŠ Komenského 66. Její účastníci mohou jednotlivé nápady podrobně probrat s autorem návrhů a následně sami rozhodnout, který projekt dostane zelenou. Řízené diskuze se zúčastní nejen projektant, ale i zástupci města a škol.

„Očekáváme, že přijdou všichni, komu není bezpečnost školáků lhostejná," zdůraznila na závěr Ivana Petruchová.