Jiří Novotný, který je starostou obce Trojanovice, a také předsedou Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu pro Deník potvrdil, že po schůzce s Jakubem Unuckou, náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje, v minulém týdnu dospěli k názoru, že by chtěli areál Dolu Frenštát po likvidaci dolu později využívat.

„Je to na nás hodně rychlé, ale už v roce 2012 jsme dělali nějaké studie a workshopy na revitalizaci toho areálu. Jsme i ve spojení s Báňskou univerzitou a Mendelovou univerzitou a chceme jít do nějakých projektů v rámci takzvaného Green Dealu. Tak, aby ta transformace regionu šla odklonem, abychom trochu kompenzovali takzvané montovny, které tady jsou,“ uvedl Jiří Novotný a upozornil, že zatímco Karvinsko s Ostravskem měly na vymýšlení transformace pohornické činnosti zhruba rok, zástupci Frenštátu pod Radhoštěm, Trojanovic, Kunčic pod Ondřejníkem a Tiché na to mají čtrnácti dnů.

Výrazně omezováni v mnoha ohledech

„Něco vymyslíme, ale bude to jen v hrubých rysech. Je to ale možnost pro místní firmy, jak svůj podnik posunout dál,“ poznamenal Jiří Novotný. Jedním ze zásadních požadavků, na nichž se zástupci obcí shodli, je možnost, aby dosáhly na prostředky vyčleněné pro transformaci pohornické činnosti. S tímto jim ale musí pomoci Moravskoslezský kraj. Jiří Unruh, místostarosta Frenštátu pod Radhoštěm, připomněl, že ve městě se sice netěžilo, ale hornická činnost ho významně poznamenala.

„Je třeba si uvědomit, že kvůli šachtě byl zbourán historický Frenštát pod Radhoštěm a neoddiskutovatelnou pravdou je, že jsme díky značným omezením vyplývajícím z naší polohy v největším dobývacím prostoru v ČR byli výrazně omezováni v mnoha ohledech více jak třicet let.

Jako dotčené obce jsme neměly například možnost nakupovat státní pozemky bez toho, abychom se musely ptát těžaře. Občané v rámci svých stavebních činností museli vynakládat podstatně více finančních prostředků pro zajištění pevnějších odolnějších základů domů a ostatních staveb. Celý náš region byl zkrátka do nedávna výrazně blokován v rozvoji a předurčen k těžbě,” uvedl příklady Jiří Unruh.

Starosta Trojanovic Jiří Novotný poukázal na skutečnost, že ze zhruba dvaceti miliard korun, které získal pro transformaci pohornické činnosti Moravskoslezský kraj, již bylo třináct milionů rozděleno na Ostravsko a Karvinsko. Zbytek by měl jít do ostatních postižených regionů. „My teď bojujeme za to, aby aspoň polovina z toho zbytku šla do Frenštátu s Trojanovicemi, Paskova a Staříče, protože na tyto regiony se zapomnělo. Myslím si, že by to byl spravedlivé,“ doplnil Jiří Novotný.