Marie Šupová z Příbora, která je autorkou a organizátorkou fotosoutěže „O nejzajímavější fotografii lišky Bystroušky“ připomněla, že matka Leoše Janáčka totiž z Příbora pocházela. „Z náhrobku Janáčkových rodičů a jeho bratra Františka na hřbitově na Hukvaldech si můžeme potvrdit, že paní Amálie Grulichová se narodila 13. dubna 1819. Chybějící údaj o místě narození v Příboře mi ochotně upřesnil synovec dlouholetého našeho bývalého kronikáře Lubomíra Loukotky – pan Igor Jalůvka, který rovněž propadl kouzlu historie,“ sdělila Marie Šupová a upřesnila, že Amálie Janáčková pocházela z měšťanského domu číslo 17.

Marie Šupová zastává názor, že doba dostatečně ověřila, že matka a její ukolébavky jsou primární podmínkou pro rozvoj hudebnosti každého dítěte, což se v případě Leoše Janáčka projevilo naplno. „Připomíná to významný brněnský muzikolog Bohumír Štědroň v životopisné  knize „Leoš Janáček - Rovněž Leošova matka Amálie, rozená Grulichová, dcera krejčího z Příbora, ze starého měšťanského rodu, rázné a energické, dobrosrdečné povahy, pěstovala hudbu, hrála na kytaru a po smrti svého manžela dovedla se ujmout varhanické služby v kostele, aby uživila sirotky. Rodová hudebnost tedy prýštila ze dvou pramenů a v Leošovi se projevila v nejvyšší míře - vyspěl ve velikého umělce,“ dokončila citaci Marie Šupová.

Upozornila také, že Grulichův měšťanský dům stával v samém centru města. Sousedil přímo s budovou radnice a byl zřejmě zbourán při rozšiřování blízké silnice v letech 1937 – 1938, kdy se rozšiřoval vjezd na příborské náměstí. „Na uvolněný prostor byl po terénních úpravách přestěhován pomník významného příborského rodáka, rovněž světově proslulého, takzvaného otce psychoanalýzy - Sigmunda Freuda,“ poznamenala Marie Šupová a připomněla, že bývalý, předčasně zesnulý místostarosta Bedřich Turek rád prohlašoval, že scházelo málo a Příbor se mohl stát rodištěm dvou světových velikánů.

„Po svatbě totiž bydleli mladí manželé Janáčkovi nějaký čas v Příboře u manželčiných rodičů, než se odstěhovali na Hukvaldy, kde otec Jiří Janáček získal učitelské místo,“ uzavřela Marie Šupová.