Pracovníci firmy Slumeko již zahájili komplexní čištění místních komunikací a parkovišť, včetně přilehlých chodníků. Celé město by mělo být vyčištěno v polovině května.

Zatímco v předchozích letech začínal úklid v centru města, s ohledem na probíhající epidemii doznal letošní harmonogram čištění změn.

„Vzhledem k aktuálním vládním opatřením zůstává na parkovištích více aut, a proto letos začínáme s čištěním v okrajových částech a v lokalitách, kde nejsou parkovací plochy a na ulicích je minimální počet vozidel. Po Velikonocích uklidíme centrum, poté budeme postupně pokračovat celým městem,“ uvedla za Slumeko Dagmar Šmiřáková s tím, že o jednotlivých etapách úklidu občany jako vždy v předstihu informují dopravní značky s dodatkovou tabulkou.

V čištěných úsecích bude dočasně zakázáno stání nebo zastavení motorových vozidel. Automobily, které nebudou zákazové značení respektovat, čeká odtah.

„Pokud vlastník vozidla dostatečným způsobem neprokáže, že v době od instalace přechodných dopravních značek do doby začátku platnosti zákazu, nemohl vozidlo přeparkovat, bude hradit odtah a navíc pokutu za provedený přestupek,“ upozornil jednatel Slumeka Vladimír Pustka.

Jestliže odtažené vozy nevyzvednou jejich majitelé či provozovatelé ještě tentýž den, budou vráceny na místo odtahu. Náklady, které pak bude město vymáhat po vlastníkovi vozidla, však vzrostou na dvojnásobek a přesáhnou dva tisíce korun.

Během loňského jarního úklidu bylo odtaženo 99 automobilů.