Do každoročního jarního úklidu města se kopřivnická společnost Slumeko pustí až o nadcházející sobotě 24. března. Lidé by si tak měli všímat dopravního značení, které na změny úklidu jednotlivých lokalit v plánovaných termínech upozorňuje.

„Prosíme vlastníky a uživatele motorových vozidel, aby věnovali zvýšenou pozornost dočasnému svislému dopravnímu značení,“ upozornila Daniela Koričanská, která má v Kopřivnici na starosti správu komunálního hospodářství. Nový harmonogram jarního čištění je k nahlédnutí na webových stránkách města.