Můžete nám vaši školu představit?

U nás vzděláváme studenty v takzvaných službových oborech, jako jsou kadeřník a prodavač, ty jsou zakončeny výučním listem; kosmetička a masér, to jsou obory maturitní, a pro absolventy učilišť nabízíme denní i dálkovou formu studia oboru Podnikání. Výuka vychází z dlouholeté tradice, neboť naše škola letos v květnu oslaví šedesáté výročí svého vzniku.

Šedesáté výročí? Chystáte nějakou velkolepou oslavu? Nebo jen menší, jak se říká, „v rodinném kruhu"?

Oslavovat chceme spíše „ve velkém stylu". Jsem přesvědčena, že se naše škola bude mít čím chlubit. Hostům i veřejnosti otevřeme dveře do všech vnitřních prostor, takže k vidění bude inovovaný interiér domova mládeže, provozovny odborného výcviku, které postupně vybavujeme moderními přístroji, ale ke zhlédnutí budou také učebny teoretické výuky. K tomu škola samozřejmě chystá bohatý program nejen pro bývalé zaměstnance a studenty školy, ale vítáni budou všichni, kdo budou mít zájem s námi slavit. Chceme, aby měly Odry na co vzpomínat.

Kdy přesně se bude akce konat?

Chystáme ji na sobotu 18. května 2013 a jediné, co ji už může po dlouhém plánování zhatit, je počasí. I když i na tuto variantu už máme velmi zajímavé řešení. Uvidíme, ale samozřejmě věříme v přízeň osudu a ve slunný den.

Co si od oslavy slibujete? Jak je na tom škola s počtem žáků a svou budoucí existencí?

Samozřejmě chceme na sebe upoutat pozornost a výročí školy je k tomu vhodnou příležitostí. Přesto v současnosti škola vykazuje téměř pět set žáků. Snažíme se reagovat na poptávku trhu práce i demografickou situaci a přizpůsobujeme jim nabídku oborů. Jak už jsem výše zmínila, nyní vzděláváme žáky v pěti oborech, ale v současné době probíhají jednání s významným zaměstnavatelským subjektem v regionu o přípravě učňů pro jeho potřebu. Škola také nabízí spolupráci v oblasti pořádání dalšího vzdělávání, jako jsou rekvalifikace, interní výuční listy a odborná školení ušitá na míru.

Co vaši studenti? Účastní se nějakých soutěží, a tak prohlubují pověst školy?

Řekla bych, že velká část našich studentů je velmi aktivní a o jejich šikovnosti svědčí výsledky v kreativních celorepublikových soutěžích v účesové tvorbě a fantazijním líčení. Největšími úspěchy v probíhajícím školním roce byly 5. místo v Českých Budějovicích v soutěži Harmonie 2012 a 16. místo v Lanškrouně v soutěži Kalibr Cup 2013, kde bodovalo naše družstvo v čele s velmi talentovanou mladou kadeřnicí Danielou Šimkovou. V obou soutěžích se utkaly desítky družstev a škola je na celé naše družstvo náležitě pyšná. Navíc máme sportovní chlapecký tým, který sice bojuje pouze na okresní úrovni, ale přesto svou činností podporuje rozkvět školy.

Pořádá i vaše škola nějaké soutěže?

Naše škola pořádá 27. března 2013 už 14. ročník soutěže Ateliér fantazie, kde se utkají družstva kadeřnic a kosmetiček, která na zadané téma zpracují svou představu kreativního účesu, líčení a celkového vzhledu modelky. Pro představu letošními tématy jsou Něha, Běsy, Dámička z polosvěta a Free, cool and happy. Závěrem předvedou své výsledné modely na zvolenou hudbu v zajímavé pohybové kreaci, jež je pro diváky velmi atraktivní. Klání se účastní každoročně více než deset družstev, a to nejen z jiných českých škol, ale také ze slovenských a polských.

Dostanou příležitost soutěžit i žáci ostatních oborů?

Ano, pořádáme soutěž i pro budoucí prodavače, jež se bude konat už 8. března tohoto roku. Ti si také vyberou téma, na které ale vypracují luxusní balení dárků. Nevěřili byste, co dokážou! Doposud byla jejich soutěž jen školní záležitost. Letos poprvé jsme ke změření sil pozvali i školy z Frýdku-Místku, Hlučína a Karviné. Po pravdě pro maséry jsme soutěž zatím nevymysleli.