Přestože v minulosti báňský úřad zamítl povolení k průzkumné ražbě na Dole Frenštát, návrh surovinové politiky České republiky s touto možností počítá. Předložilo jej v minulém týdnu Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

Zástupce regionu nově předložený návrh pobouřil. „Stát tímto krokem jednoznačně podpořil snahy těžařů. Návrh vyvolává dojem, že byl vytvořen na objednávku Ostravsko-karvinských dolů (OKD). Obsahuje dokonce stejné formulace, které zástupci těžařů používali při jednání se samosprávami," uvedl předseda občanského sdružení Naše Beskydy Stanislav Uruba. Podle něj věc působí dojmem, že nový průzkum je více než potřebou státu přáním společnosti OKD.

Obyvatelé Frenštátu pod Radhoštěm se obávají, že ražba bude počátkem rozsáhlejší těžební činnosti, která by nezvratně ovlivnila přírodní charakter beskydského regionu. Už úvodní průzkum je podle mnoha obyvatel i zástupců obcí podbeskydského regionu de facto těžební činností se všemi jejími průvodními znaky. „Z pěti stránek protiargumentů, které jsme ministerstvu dodali, se v návrhu neobjevil ani jediný," popsal nevšímavost ministerstva předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu Jiří Novotný.

Zástupci měst a obcí navíc považují průzkumnou ražbu za neopodstatněnou. Geologický průzkum na ložisku Frenštát byl totiž proveden už v minulosti. O tom podle nich svědčí také fakt, že tam byl stanoven dobývací prostor, což by bez průzkumu nebylo možné. „I když jsme ministerstvo opakovaně žádali o zdůvodnění, proč by měl mít stát zájem už prozkoumané ložisko opakovaně zkoumat, dodnes jsme neslyšeli ani jediný argument," podotkl Jiří Novotný, který je zároveň starostou Trojanovic.

Nová surovinová politika je zatím ve fázi návrhu. Nyní přijde na řadu mezirezortní připomínkové řízení. Až se ministerstvo průmyslu a obchodu vypořádá s připomínkami, předloží vládě ke schválení finální verzi. „Doufáme, že se do té doby politici a úředníci ministerstva vzpamatují a začnou hájit zájmy státu, obcí a obyvatel," uzavřel předseda družení měst a obcí Jiří Novotný.

EVA ŘEHÁKOVÁ