Udržitelný rozvoj usiluje o rovnováhu ekonomického zabezpečení, sociální soudržnosti a respektování limitů životního prostředí. Místní Agenda 21 je dobrovolný nástroj k podpoře udržitelného rozvoje, který městům pomáhá s praktickým nastavením jejich postupů.

Jde o metodu kvality veřejné správy hodnotící zejména to, jak obce či regiony pečují o svůj dlouhodobý rozvoj, zda je plánován za aktivní účasti občanů a zda směřuje k trvale udržitelnému růstu kvality jejich životů. Jednou za tři roky provádí municipality usilující o nejvyšší ocenění Audit udržitelného rozvoje a v návaznosti na něj probíhá komplexní posouzení realizovaných aktivit expertním týmem Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Zatím poslední kopřivnická obhajoba proběhla v roce 2020, kdy Kopřivnice již potřinácté obhájila přidělení prestižní kategorie B a zařadila se tak mezi nejlepší města ČR.

Bubu stezka v Kopřivnici - 10. ročník.
BUBU stezka v Kopřivnici slavila jubileum, konala se již podesáté

Sraz účastníků bude ve středu 15. listopadu ve 14 hodin u Lašské brány v centru města.

Dříve se obhajoby se konaly formou klasických prezentací, kdy zaměstnanci radnice představili své aktivity v desíti sledovaných oblastech a pokrok, který město za poslední období učinilo. „Letos bude obhajoba probíhat úplně jinak. Hodnotitele i všechny ostatní zájemce z řad veřejnosti vezmeme na komentovanou vycházku centrem města, kde jim na příkladu revitalizace a dalších návazných projektů ukážeme, jak principy Agendy 21 uplatňujeme v praxi. Každý, kdo se chce zapojit a poslechnout si naše povídání, je srdečně zván,“ řekla koordinátorka projektu Zdravé město Kopřivnice Ivana Holubová.