Je to tvrdá rána pod pás Novému Jičínu, Hodslavicím, Mořkovu, Hostašovicím a Životicím u Nového Jičína, kteří spojily své úsilí do oživení poničeného místa v rámci svazku Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice. Povodně z roku 2009 udělaly z tehdy nepříliš vytížené železnice dílo zkázy a i přesto, že zachování a obnova tratě měla mnoho stoupenců, nakonec obce ustoupily s tím, že zde vybudují cyklostezku. Ještě přednedávnem přitom vše jelo ve správných kolejích. „V prvním pololetí tohoto roku vypadala situace nadějně, neboť obě instituce (SŽDC a ministerstvo dopravy – pozn. red.) sevyjádřili, že jsou ochotny předat nám bezplatně celou bývalou železnici včetně pozemků,“ připomněl novojičínský místostarosta Přemysl Kramoliš. Zlom nastal v červenci, kdy úřadující šéf SŽDC Pavel Habarta od této představy upustil. „Tuto trasu chce vydat pouze za úplatu a vyžádal si dokonce na ministerstvu dopravy, aby ho v tom podporovali,“ zdůraznil Kramoliš. Podle vyjádření SŽDC však nešlo o žádné přísliby, ale „pouze o jednu z rověřovaných cest“.

„Ukázalo se, že toto není legislativně možné. SŽDC hospodaří s majetkem státu a není možné ho obrazně řečeno rozdávat jiným právním subjektům,“ sdělil tiskový mluvčí správy Pavel Halla. Pravda však je, že defi nitivní rozhodnutí nezáleží na SŽDC. O bezplatném převodu či prodeji trati ve fi nále rozhoduje vláda České republiky, avšak na návrh SŽDC. A jaké má tedy správa plány se zmiňovanými pozemky? Ofi ciálně, jak uvedl Pavel Halla, není cena ještě známa, neboť bude vyčíslena až na základě znaleckého posudku. Ovšem konkrétní čísla již padla na bezpočetných jednáních, kterých se zúčastnili členové svazku v Praze. Buď roční nájem za 1,3 milionu korun, nebo prodej za deset milionů, a to jsou sumy, na které dotčené obce přistoupit nemíní. „Trváme na tom, co bylo původně slíbeno,“ řekl Přemysl Kramoliš. „Jsme rozhořčeni, protože obec se nemíní zadlužit. Z mého pohledu připadá v úvahu pouze bezúplatný převod, nebo prodej za symbolickou cenu, třeba jednu korunu, a to samé v případě nájmu,“ řekla nekompromisně starostka Hodslavic Pavla Adamcová. Také ze sousedního Mořkova se ozývají stejné názory. „My s tím nemůže souhlasit, tuhle částku si vůbec nemůžeme dovolit. Nejhorší na tom je, že už máme vázaný jeden milion korun na projekt cyklostezky, který jsme získali od kraje, a už to vypadalo tak, že bychom mohli uspět v dotačním programu na tento projekt,“ neskrýval zklamání mořkovský místostarosta Jiří Navrátil. Ani Hostašovice nemíní za pozemky utrácet horentní sumy. „My o to, za takovýchto podmínek, zájem neprojevíme,“ připustil Zdeněk Kelnar, starosta Hostašovic.

Defi nitivní rozhodnutí padne 6. října, kdy zasedá Správní rada SŽDC. Svazek proto adresoval všem členům rady dopis, kde je obeznamuje se svými požadavky a možnostmi. Pokud budou v Praze i po tomto datu trvat na milionových částkách, není vyloučené, že se začnou v dotčených obcích objevovat petiční archy.