Dobrá zpráva přišla v těchto dnech na radnici v Bílovci. Státní fond dopravní infrastruktury městu přidělil dotaci na pokračování cyklostezky v bílovecké místní části Stará Ves. Cyklisté, bruslaři i chodci se tak dočkají o něco bezpečnějšího cestování z jedné části obce do druhé.

Realizace projektu s názvem Cyklostezka Bílovec, místní část Stará Ves, první část druhé etapy by měla začít letos v květnu a práce by měly skončit v prosinci. Nový úsek bude měřit přesně 1 086 metrů a povede podél silnice II/463, kterou bude ve směru na Skřipov kopírovat po levé straně.

Nová cyklostezka bude mít svůj začátek u staroveského kostela a povede až k bývalému pohostinství U Madzie. „Cyklostezka bude určena pro smíšený provoz chodců a cyklistů s cílem odklonit cyklistickou a pěší dopravu od frekventované silnice, a zvýšit tak bezpečnost chodců a cyklistů, zvýšit plynulost dopravy, snížit riziko nehod na komunikaci a rozšířit nabídku dopravní infrastruktury pro pěší a cyklisty," přiblížil důvody výstavby cyklostezky starosta Bílovce Petr Klimek.

Pomůže dotace

V rámci příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2013 dostane Bílovec od Státního fondu dopravní infrastruktury dotaci ve výši maximálně 65 procent celkových uznatelných nákladů. Zbytek bude hradit město, které předpokládá, že celá druhá etapa výstavby přijde včetně DPH na 11,3 milionu korun. „Stavební práce zahrnují vybudování cyklistické stezky, včetně lávky pro cyklisty a osazení dopravními značkami, zatrubnění části příkopu, přeložku vodovodu a přeložky oplocení," řekl Petr Klimek. Občané Staré Vsi neskrývají z pokračování výstavby cyklostezky nadšení. „Jsem ráda, že to bude pokračovat. Přes obec jezdí hodně aut a chybí tady chodníky. Člověk se těch aut někdy až bojí, takhle se budu cítit bezpečněji," prozradila Deníku jedna z obyvatelek obce.

První etapa cyklostezky, která měřila něco přes kilometr, byla dokončena v roce 2010. Výstavba trvala deset měsíců a trasa vede od prvního mostu ve Staré Vsi až k budově bývalého osadního výboru. Na první úsek získala radnice z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko téměř šest milionů korun. Celá cyklostezka by jednou měla mít 3,4 kilometru.