O stavu veřejného osvětlení ve Fulneku leccos napovídá už zpráva, kterou vedení města vyvěsilo na internetové stránky Fulneku. Tam stojí, že za veškeré služby související s veřejným osvětlením město vydává ročně kolem jednoho milionu korun, a to včetně údržby, oprav a instalace vánoční světelné výzdoby.

Fulnečtí pro srovnání uvádějí náklady na jeden světelný bod i v jiných městech. Ze zveřejněné tabulky tak je patrné, že každý ze 778 světelných bodů ve Fulneku přináší průměrné náklady ve výši 952 korun. V Odrách je to například 655 korun, ve Studénce 545, ve Vítkově 498 a v Příboře dokonce jen 384 korun. Ve dvou posledně jmenovaných městech je navíc do nákladů započítána vánoční výzdoba. „Na základě důkladné analýzy informací z okolních měst jsme zjistili, že v přepočtu na jeden světelný bod platí naše město téměř dvakrát více než tyto obce," uvedla na nedávném mimořádném zasedání zastupitelstva starostka Fulneku Jana Mocová.

Právě na tomto zasedání se zastupitelé i obyvatelé Fulneku mohli seznámit zevrubněji se současným stavem veřejného osvětlení.

Stav osvětlení není dobrý

Rezavé patice, otevřené rozvody, nakloněné sloupy, staré zrezivělé přívody a v jednom případě dokonce vyschlá žába v patici svítidla takové žalostné obrázky se objevovaly na zasedání při prezentaci společnosti ČEZ, energetické služby, která zmapovala stav veřejného osvětlení ve Fulneku a navrhuje způsob jeho rekonstrukce. „Ten stav není uspokojivý. Rekonstrukce by stála maximálně do devíti milionů v kalkulačních cenách. Veřejná soutěž může tuto částku snížit," uvedl zástupce firmy Rostislav Raida. Podle něj by po rekonstrukci měly klesnout náklady na odstraňování poruch i náklady na elektřinu. „Zvýší se bezpečnost, kterou dnes ohrožují obnažené patice stožárů i další faktory," pokračoval Rostislav Raida, jenž doporučil, aby se rekonstrukce uskutečnila pomocí sodíkových výbojek.

Úspory by se v budoucnu mohlo docílit například regulací svítivosti v nočních hodinách, kdy by světla mohla být v úsporném, například sedmdesátiprocentním, režimu. Nad ránem by se systém přepnul do plného provozu.

„Návratnost při úsporách energie je něco málo přes šest let," poznamenal Rostislav Raida. Ten vycházel z toho, že odhad roční úspory po rekonstrukci je 390 tisíc korun. Zastupitelé vzali zprávu o osvětlení na vědomí, s tím, že ještě budou jednat o tom, zda se provede rekonstrukce najednou, či po částech.