STAV PO ROCE

Byla to právě Orava, která byla 28. března tohoto roku nalezena uhynulá mezi obcemi Loučka a Blatnice v okrese Hodonín. Ostatky mladého orla skalního byly na druhý den předány k vyšetření a zjištění příčiny úhynu do Státního veterinárního ústavu v Olomouci. V květnu byly záchranné stanici v Bartošovicích, realizátoru repatriačního projektu Návrat orla skalního do České republiky, předány výsledky vyšetření. Orel uhynul na následky otravy karbofuranem, tedy zakázaným pesticidem, který orlice pozřela v otrávené návnadě.

Záchranná stanice proto podala trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestného činu podle zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o myslivosti. „Pokud víme, vyšetřování stále probíhá, není to ani uzavřeno ani odloženo,“ sdělil vedoucí stanice a autor projektu Petr Orel.

A co se stalo s orlicí Petrou?

„O Petře toho moc nevíme, je na potulce. Nachází se mimo území, které jsme schopni monitorovat, to znamená mimo Moravu plus česko-slovenské pomezí,“ vysvětlil Petr Orel a doplnil, že tyto takzvané potulky mohou být až do vzdálenosti sta kilometrů. „Věnujeme se teď hlavně párům, které hnízdí a drží své teritorium. Monitorujeme prostě jen tu oblast, kterou jsme schopni finančně i personálně pokrýt,“ uzavřel vedoucí stanice.

Novou nadějí projektu jsou nyní čtyři mladí orli, jež jsou prozatím umístěni ve vypouštěcí voliéře v Beskydech a zvykají si na nové prostředí.