V Novém Jičíně přibude další jednosměrná ulice. V rámci rozhodnutí ochránit co nejvíce školáků mířících za vzděláním do obou tamních škol Komenského o tom rozhodla jak veřejnost, tak i dopravní komise.

V ulici vedoucí kolem zmíněných školských zařízení brzy kromě nových dopravních značek, určujících pouze jeden dovolený směr, přibudou také dva přechody pro chodce a nový způsob parkování. To bude, podle informací novojičínské radnice upraveno tak, aby školáci, které rodiče přivezou auty, mohli bezpečně vystoupit.

Změna způsobu dopravy u škol přitom měla hned tři různé varianty. O konečné podobě se spory dlouho nevedly. „Veřejnost se přiklonila k názoru dopravní komise. Z tří navržených variant řešení byla vybrána ta s číslem tři. Do ulice Komenského se bude vjíždět z ulice Msgr. Šrámka, od Bezručovy ulice bude zákaz vjezdu," uvedla Ivana Petruchová z odboru majetku, rozvoje a investic.

Pomalejší jízda a bezpečí chodců

Vzápětí vypočetla další změny: „Dopravní prostor křižovatky Msgr. Šrámka a Komenského bude zúžen pomocí vysazených chodníků, dojde k osazení zpomalovacích prvků a bude zrušeno několik parkovacích míst v blízkosti přechodů. Všechna opatření by měla přispět k tomu, aby řidiči museli před přechody zpomalit a chodci měli na přechodech potřebný rozhled."

Také slepá ulice Žižkova, která je dělicí čárou mezi Komenského základními školami a dosud slouží k parkování aut, dostane místo pro přecházení se zpomalovacími prvky. „Zároveň bude v tomto úseku umístěna značka zákazu vjezdu, která zabrání vozidlům, aby se v křižovatce otáčela. Parkování na povolení bude ponecháno," upřesnila informaci tisková mluvčí novojičínské radnice Marie Machková s tím, že v Komenského ulici bude v době od 7 do 8 hodin zákaz stání na parkovacích místech, aby na nich mohli zastavovat motorizovaní rodiče a jejich děti mohly bezpečně z vozu vystoupit.

Změny týkající se bezpečné cesty do škol by se na ulicích měly objevit brzy. Jak dlouhé bude jejich trvání, ale zatím jisté není. „Zvažujeme, že nový režim spustíme zkušebně na tři měsíce. Pokud se neosvědčí, budou možné změny," potvrdila Ivana Petruchová s tím, že úpravy Komenského ulice budou realizovány ještě letos, záleží na délce dokončovacích projektových prací a povolení stavby.

To křižovatka na ulici Msgr. Šrámka a Komenského si na úpravy bude muset chvilku počkat. „Město zkusí získat na realizaci dotační prostředky. Přestavba křižovatky by tak mohla začít v roce 2015. Protože ale obě školy získaly nadační grant na aktivity v dopravní výchově, po celý rok tak bude bezpečnosti dětí v dopravě věnována maximální pozornost," dodala na závěr novojičínská tisková mluvčí.