Od devadesátých let minulého století bojují obyvatelé Jerlochovic, místní části Fulneku, s Husím potokem. V létě je to jen lehce přehlédnutelná říčka, která se však během dešťů může proměnit v běsnící živel.

Tamní osadní výbor proto od roku 1997 – po rozsáhlých povodních – apeloval na městský úřad, aby začal aktivně jednat. „Potok nestačí větší srážky pojímat a ve spodní části obce se vylívá. Při posledních letošních povodních jsme chytili okrajovou vlnu, kdy ten potok byl už místy na hraně vylití a voda se už začínala tlačit do zahrad. Díky bohu tenkrát přestalo pršet,“ popsal člen osadního výboru Ladislav Blahuta.

Podle Blahuty vězí příčina častého zatopení zahrad a domů v mostu u bývalého Retexu. „Když se dělala výpadovka na Odry, postavil se tam most, který to teď komplikuje. Je to značná příčina toho, že dochází k zaplavování,“ dodal Blahuta s tím, že si vzpomíná na dobu před přeložkou, kdy byl průplav pod mostem jednou tak široký. „Když zaprší, už máme pocit nebezpečí. Nejen my, ale asi každý. Teď byly déletrvající deště a nejistota je zase. V každém případě bych nějaká opatření uvítal, ale už je to skoro rok od loňských povodní a v podstatě se nic neudělalo. Pořád jsou to sliby,“ poznamenal s nádechem bezmoci Josef Dubec z Jerlochovic. „Nechceme, aby tady lidé zažívali obavy a strach, ale aby tady mohli žít a zvelebovat obec,“ konstatoval Blahuta.

Město utvořilo komisi

Na stále častější fenomén povodní reagovalo vedení Fulneku vytvořením komise pro přípravu protipovodňových opatření. „Myslím si, že tato opatření byla po roku devadesát sedm zanedbána, to si musíme přiznat. Aby se to už neopakovalo, vytvořili jsme povodňovou komisi, která se zabývá celým Fulnekem. Máme tam odborníky, kteří se pravidelně scházejí,“ informoval místostarosta Jaroslav Štekbauer. Jako první cíl je stanoven suchý poldr v Jerlochovicích. „Už máme vybranou firmu, která nám zpracovává projekt. Máme dokonce sjednanou schůzku s vlastníky pozemků, na nichž bude poldr ležet,“ dodal Štekbauer.

Druhá etapa se odvíjí od dohody s Povodím Odry. „Povodí Odry připravuje protipovodňová opatření na Husím potoku. Projekt počítá se zabezpečením protipovodňové ochrany zastavěného území na navrhovaný průtok 31 metrů krychlových za sekundu v místní části Fulnek-Jerlochovice,“ upřesnil Miroslav Janoviak, investiční ředitel Povodí Odry.

Státní podnik zatím zpracoval studii technické proveditelnosti, kterou projedná s fulneckými zastupiteli na příštím zasedání.
Všechna tato opatření ale vyžadují čas. „Vidím to jako určitý postup, ale všichni si myslí, že to jde pomalu. Ono to ale nejde udělat rychleji. Musí se čekat na jednotlivé výzvy operačních programů a tak dále. Myslím si, že to máme dobře našlápnuté a výsledky přijdou, ale ne zítra,“ zdůraznil místostarosta.