Jako by se úterní krásné slunečné počasí chtělo obyvatelům i představitelům Jeseníku nad Odrou omluvit za všechno, co za poslední zhruba rok napáchalo. Loni si na 1. července plánovali Jeseničtí zahájení asi nejnákladnější akce v poslední době – kanalizace obce a stavby čistírny odpadních vod. Jenže přišel 24. červen a ničivá povodeň.

Nápad, aby Jeseník nad Odrou měl vlastní čistírnu odpadních vod a splaškovou kanalizaci se přitom zrodil již v minulém století. V roce 2002 obec vyhlásila soutěž pro zpracování projektové dokumentace. „Od té doby se obec snažila získat prostředky z ministerstva zemědělství, z dotačních titulů, ale až z první výzvy operačního prostředí se nám podařilo tyto prostředky získat,“ připomněl při úterním slavnostním uvedením čistírny odpadních vod do provozu Tomáš Machýček, starosta Jeseníku nad Odrou, krátce historii. Od roku 2007, kdy obec obdržela dotaci, byrokracie samotnou realizaci pozdržela o další roky. Zmíněná povodeň naštěstí vedení obce neodradila od dodržení termínu zahájení stavby, aby byla hotova co nejdříve.

Kanalazice se dotýká prakticky všech obyvatel v obci, měří kolem devíti kilometrů. „Napojeno je již sedmdesát procent domácností a počítáme, že jich bude ještě více. Obec dala těm, co chtěli, materiál na přípojky, takže oni si museli zajistit jen výkopové práce. Myslím si, že za situace, která tady byla po povodních, to byla pro řadu lidí velká pomoc. Obec to stálo možná milion korun navíc, což ale při stech milionech nákladů vlastně nic není,“ poznamenal Machýček.

Čistírna odpadních vod již byla ve zkušebním provozu v prosinci a v té době již také fungovala část nové kanalizace. „Bohužel, počasí nám nepřálo a kvůli tomu se posunuly dokončovací práce. Nevím, co se stalo právě dnes. Takové počasí jsme potřebovali v minulých měsících. Pořád jen pršelo a pršelo, potom sněžilo a mrzlo, od května zase pršelo, pak byly horké dny, kdy se prakticky nedalo dělat a pak už zase pršelo. To ale prostě neovlivníme. Loni nás počasí o tom pořádně přesvědčilo a letos nás tak trochu dorazilo,“ pokračoval starosta.

Za pravdu mu dal Vladimír Matušů, vedoucí provozu dodavatelské firmy První KEY-STAV Třinec. „To počasí bylo velkou komplikací. Ve chvíli, kdy jsme nastoupili, sesunul se svah za čistírnou, který jsme museli zajistit. Někdy se nedalo dělat tady, tak jsme se museli přesunout jinam. Déšť, zima. No, byla to hodně špatná kombinace a přiznám, že to bylo až extrémní. Nepamatuji něco podobného,“ uvedl Matušů.

Petr Kabát, obchodní ředitel dodavatelské firmy, Martina Breuerová ze Státního fondu životního prostředí, starosta Machýček a místostarosta Jeseníku nad Odrou Libor Machač pak společně přestřihli pásku. „Ať ta voda z čistírny je stejně dobrá a kvalitní, jako tekutina v těchto sklenicích,“ vyzval Machýček přítomné k přípitku místní slivovicí.