Přímý přenos předvolební debaty z mobilního volebního studia České televize se dnes uskuteční z Jeseníku nad Odrou. Debata začne ve 20 hodin v místním kulturním domě, ještě předtím, od 16 do 17 hodin, se ale zájemci mohou setkat s oběma moderátory a mohou získat jejich autogram.

Hlavními tématy debaty jsou: Pět let po povodni v Jeseníku nad Odrou, Stavba protipovodňových opatření v ČR a Státní pozemkový úřad. To, že se debata uskuteční právě v Jeseníku nad Odrou, není jen kvůli tomu, že se tato obec stala Vesnicí roku České republiky za rok 2013. Právě Jeseník nad Odrou se totiž stal jakýmsi nešťastným symbolem povodní v červnu 2009. Velká voda odnesla několik životů, mnoho domů a napáchala mnohamilionové škody.

close Když voda v Jeseníku nad Odrou opadla, odkryl se nemilosrdný pohled na škody, které napáchala. Do obce přijela na pomoc i armáda. zoom_in Majitelé pozemků řekli ne

Ani pět let po povodních ale obec nemá taková protipovodňová opatření, která by zabránila tomu, co se dělo ve zmíněném roce 2009 nebo při povodních v roce 1997.

„Když pomineme vyčištění řeky Luhy, která protéká obcí, tak se skutečně mnoho neudělalo. Je sice připravený projekt, ale bohužel někteří majitelé dotčených pozemků nedali souhlas," vysvětlil starosta Jeseníku nad Odrou Tomáš Machýček a upřesnil, že ze 76 vlastníků jich nedalo souhlas osm.

Projekt by měl zvýšit průtočnost Luhy, která je v současné době na úrovni pětileté vody, na hranici padesátileté vody. „Projekt počítá s takzvanými odsazenými hrázemi," poznamenal Tomáš Machýček a dodal, že při stoleté vodě by v dnešní době bylo v obci ohroženo 85 objektů. Pokud by se podařilo projekt uskutečnit, hrozba by se vznášela „jen" nad patnácti nemovitostmi.

Čidla a varovný systém

Díky komplexním pozemkovým úpravám už se ale na omezení záplavových rizik podle Tomáše Machýčka začalo pracovat.

„Na horním toku v Lučicích jsou tři záchytné nádrže, které už jsou zkolaudované, dalších asi šest nádrží by se mělo stavět na Bělotínsku. V rámci protipovodňového systému už máme v Jeseníku nad Odrou čidla a snažíme se posouvat výše. Další bude v Polouvsí. S tím je spojen i nový varovný systém," doplnil Tomáš Machýček.

Ve spolupráci s Povodím Odry se podařilo uvést v život projekt, který zvyšuje informovanost obyvatel o stavu průtočnosti, srážek a teploty v Jeseníku nad Odrou, kdy se na webových stránkách Povodí Odry kliknutím na označený bod řeky Luhy otevře okno s jejími vodními stavy a průtoky. „Dělá se něco pořád, ale nebude to vyřešené třeba do půl roku, jak si někdo myslí. Je to běh na dlouhou trať," myslí si Tomáš Machýček.

Ten zve na sledování dnešního mobilního volebního studia České televize do Jeseníku nad Odrou co nejvíce lidí, které problematika protipovodňových opatření zajímá.

„Mimo jiné je na hřišti stan, bude tam po celý večer velkoplošná obrazovka. Je to i z toho důvodu, že do sálu se mnoho lidí nevejde, dá se počítat spíše s desítkami než se stovkami lidí. Ten prostor tam prostě není," uzavřel Tomáš Machýček.