Prázdné parcely a zničené domy stále svědčí o červnových záplavách v Jeseníku nad Odrou. Někteří obyvatelé přišli o své domy zcela, jiní se snaží zachránit, co se dá, a pracují na rekonstrukci svých obydlí.

Pro ty, kdo domov ztratili, ale i nadále chtějí zůstat v Jeseníku, má obec nabídku. Na sedmadvaceti parcelách na kraji obce si mohou vystavět nový příbytek. O upřesnění informací se postaral Tomáš Machýček, starosta Jeseníku nad Odrou, při mimořádně konaném zastupitelstvu 20. července. Obec má podle starosty Machýčka přislíbeno z jiných rozpočtů zafinancování inženýrských sítí na pozemcích.

„Máme zde velký zájem lidí, kteří ať už přišli o své domy, nebo od lidí, již nechtějí žít v záplavových oblastech, a mají třeba silně poškozený dům. Nicméně chtějí zde zůstat, bydlet a postavit si nový,“ sdělil na zastupitelstvu starosta s tím, že si nedokáže představit možnost, že by si lidé, již přišli o všechno nebo téměř o vše, museli pozemky koupit.

Parcely určené na zástavbu byly přepracovány na menší, lépe využitelné, o rozměrech 500 až 600 metrů čtverečních. „Podnikají se denně kroky k tomu, aby lidé, kteří budou mít zájem, ještě letos o Vánocích bydleli v nových domech,“ rozvedl Machýček.

Na otázku, jaké rodiny by v těchto domech měly bydlet, tedy jaká jsou kritéria pro přidělení parcel, Machýček odpověděl: „V radě jsme toto dlouho zvažovali. Samozřejmě prvotně lidé, již přišli o všechno. Další jsou lidé s částečně poškozenými domy v záplavových oblastech, nebo pokud z určitých důvodů, příčin odmítají dále bydlet ve svých obydlích.“

Na zastupitelstvu také zazněla otázka, zdali bude počet parcel stačit poptávce obyvatel. Na to starosta odvětil, že se nyní musejí uspokojit hlavně momentální potřeby. „Na pokrytí tohoto prvotního náporu, aby nedošlo k výraznému odlivu obyvatel, si myslím, že tento počet jedostačující.“

Starosta se také zmínil o skupině obyvatel, především z řad seniorů, kteří by v obci chtěli zůstat, ale velká voda jim to velmi zkomplikovala. „Potřebovali bychom bytový dům s minimálně šesti až sedmi jednoduchými garsoniérami. Jsou zde samozřejmě konkrétní nabídky, v jakých financích by se tyto stavby mohly pohybovat. Domnívám se, že spolu s dalšími dotačními tituly na to obec prostředky má,“ dodal Machýček.

V tomto domě by mohly být také jednopokojové či dvoupokojové byty. Pro některé obyvatele obce toto rozhodnutí může znamenat novou budoucnost.