Třetí rok po sobě je v návrhu rozpočtu Frenštátu pod Radhoštěm u položky dotace na krytí provozních nákladů pro TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm číslice 0. Je to proto, že oddíl v roce 2012 podepsal smlouvu s Nadací OKD, která mu poskytla 400 tisíc korun.

Za to oddíl vystavil v areálu bannery propagující OKD. Frenštátští zastupitelé, jako odpůrci činnosti společnosti OKD, to zatím oddílu nechtějí odpustit, což se potvrdilo také na posledním zasedání zastupitelstva ve Frenštátě pod Radhoštěm.

„Dnes je organizováno v jezdeckém oddílu TJ Slovan sedmdesát dětí z Frenštátu pod Radhoštěm, takže je to jedině ku prospěchu, a je skutečně macešské, aby tento oddíl nedostal žádnou dotaci," snažil se zvrátit postoj zastupitelstva jeho člen Čestmír Mikeska a navrhl revokaci usnesení z roku 2012.

Tehdy se v pravidlech o přidělování dotace objevilo, že ten, kdo od roku 2013 přijme nějaké peníze od společnosti OKD nebo jejích nadací, bude vyloučen ze všech dotačních projektů města. Tato klauzule vznikla právě kvůli počinu TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm.

K Čestmíru Mikeskovi se přidal zastupitel Jiří Unruh, který argumentoval tím, že TJ Slovan přijal peníze od Nadace OKD v roce 2012 a potom už ne. Totéž zopakoval jeho předřečník. „Takže TJ Slovan se proti těmto pravidlům neprovinil. Docela mi to připadá nedůstojné, a proto bych chtěl, abychom tato pravidla revokovali.

Radní Alois Jaroš oponoval, že TJ Slovan dostává od nadace sto tisíc každý rok a že nechápe postoj oddílu, načež Čestmír Mikeska sdělil, že pokud on ví, tak oddíl dostal 400 tisíc korun jednorázově na opravu.

„Četl jste tu smlouvu? Je na pět let," upozornila zastupitele Mikesku starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová.

„Vzhledem k tomu, že nežiji ve vzduchoprázdnu a nějaká historie s OKD tady je, rozumím tomu správně, že chcete otevřít dveře, ať si každý bere od OKD, co chce?," otázal se Čestmíra Mikesky zastupitel Tom Káňa. Oslovený jej ujistil, že tomu tak není.

„To je událost, která se stala, všichni jsou z ní poučení a náš postoj, že tady nechceme doly, je také znám. Ale trestat oddíl, který dělá městu jméno? Dvacet let to nikomu nevadilo a teď je vyškrtneme? Chce to ukázat lidskou tvář," pokračoval ve své snaze Čestmír Mikeska.

„Pokud chcete řešit TJ Slovan, řešte TJ Slovan, ale nerušte podmínky pravidel přidělování dotací," vzkázal radní Jiří Jurek, načež Čestmír Mikeska jako by na chvíli připustil, že chápe postoj většiny frenštátských zastupitelů. „Asi je to proto, že jsou tam ty bannery," poznamenal.

Na jeho stranu se ještě přidal zastupitel Jan Břuska s tím, že pokud oddíl od roku 2013 od Nadace OKD skutečně další dotaci nepřijal, nechová se k němu město korektně. Čestmír Mikeska posléze svůj návrh na revokaci usnesení stáhnul.

Glosa Ivana Pavelka: OKD není ďábel, ale…

V případě TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm a nepřidělování dotací této organizaci ze strany města je těžké se jednoznačně postavit na tu či onu stranu. Nikdo totiž nemůže upřít jezdeckému oddílu úspěchy na poli sportovním ani to, že dělá městu velmi slušnou propagaci.

Jenže v každé pohádce je smlouva s ďáblem draze vykoupena, pokud nepřijde nějaký chytrý zachránce.

To, že většina obyvatel i zastupitelů vnímá OKD jako zlo, je více než pochopitelné. Úmysl chtít těžit černé uhlí v bezprostřední blízkosti CHKO Beskydy je barbarství, nehledě k tomu, co musí zdejší obyvatelé strpět kvůli dobývacímu prostoru, o pohledu na těžní věže, jež stojí v podstatě již několik let načerno, nemluvě.

Postojem TJ Slovan vzniká navenek komická situace, kdy město, obrazně řečeno, bojuje proti nepříteli a organizace na území města tohoto zloducha propaguje na bannerech.

TJ Slovan přijal peníze a nyní musí platit. Jako v té pohádce, kde bannery nahrazuje úpis podepsaný krví. Jenže v tomto případě se žádný udatný rek ani chytrá děvenka neobjeví. Na druhou stranu, nejde o zbytek života strávený v pekle.

Takže až bannery zmizí, možná TJ Slovan a město najdou společnou řeč.