Kdo tuto soutěž pořádá, jak dlouho a po kolikáté se jí Studénka zúčastnila?

V letošním roce se uskutečnil již sedmý ročník soutěže Úřad roku Půl na půl respekt k rovným příležitostem. Pořádá ji Ministerstvo vnitra České republiky ve spolupráci s partnerskými organizacemi a naše město v ní není žádným nováčkem. Účastníme se jí, zatím vždy úspěšně, už několik let.

O co v soutěži jde a kdo všechno se může přihlásit?

Klání od roku 2007 podporuje zavádění politiky rovnosti žen a mužů do práce úřadů veřejné správy. Přihlásit se může kterýkoliv úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni.

Jaká kritéria jsou důležitá při přihlášení radnic do soutěže?

Stejně jako v minulých ročnících i letos bylo vše zaměřeno na zavádění opatření podporujících slaďování osobního a pracovního života zaměstnanců a zaměstnankyň úřadu a obyvatel a obyvatelek, kteří v územně samosprávném celku žijí.

Co si pod tím mohou lidé představit? Co musí úřady splnit?

Mezi ty hlavní patří například sledování počtu žen ve vedoucích funkcích ve vztahu k celkovému počtu žen na úřadech. V úvahu se bere také existence zvláštních antidiskriminačních opatření uvnitř úřadů. Porota se zajímá, jak jsou zohledněny aspekty rovnosti žen a mužů v oficiálních interních dokumentech úřadů, a ověřuje si opatření úřadů, ohledně slaďování rodinného a pracovního života zaměstnankyň a zaměstnanců.

Jak v soutěži letos dopadla Studénka?

Náš městský úřad se, stejně jako v předchozích ročnících, umístil v kategorii obcí druhého typu na prvním místě. Vyhlášení vítězů této soutěže proběhlo ve čtvrtek 6. června v Praze a bylo opět spojeno s konferencí na téma Rovné příležitosti. Slavnostní ceremoniál předávání cen se uskutečnil v konferenčním sále Ministerstva vnitra České republiky.

Kolikátá je to cena? Letos se vašemu městu docela daří…

V celorepublikové soutěži je to již třetí významné a mimořádné oceněním, které náš úřad získal. JANA HROMOČUKOVÁ