Když se řekne Jistebník, asi každému se vybaví fenomén poslední doby, Galerijní ulice – ulice, kterou zdobí desítky různých fotografií, včetně fotografií některých obyvatel tohoto místa. Jistebník toho má ale mnohem více, co může nabídnout.

Stačí jen připomenout listopadové výlovy rybníku Bezruč kvůli kterým do obce míří stovky lidí. V den mé návštěvy je u rybníku ticho, slyšet je jen ťukot kapek listí na stromech. Starostka Jistebníku Šárka Storzerová mi později objasňuje, že nejznámější jistebnický rybník dostal jméno po známém básníkovi Petru Bezručovi, který v Jistebníku navštívil místního učitele Josefa Vavrečku a prožil v obci příjemné chvíle.

Jistebník, to jsou nejen rybníky, sochy a Galerijní ulice. Obec toho může nabídnout více.Jistebník, to jsou nejen rybníky, sochy a Galerijní ulice. Obec toho může nabídnout více.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Bezručova busta zdobí prostor před základní školou. Na soše je patrný rukopis místního akademického sochaře Miroslava Rybičky, jenž letos zesnul. Miroslav Rybička je rovněž autorem sousoší Na památku Jistebnickým zpěváčkům, které je umístěné na Návsi Jistebnických zpěváčků. Dílo znázorňuje šestici zpívajících dětí, nad nimi je busta Františka Lýska, člověka, který proslavil Jistebník jako propagátor a tvůrce dětského sborového zpěvu.

Starostka k tomu poznamenává, že láska k hudbě se v Jistebníku dědí z pokolení na pokolení. Důkazem mohou být Dechový orchestr mladých, který má dnes přes 90 členů, a další hudební tělesa, kterými jsou Jistebnická 13, Dixiland, Swing Band. „Zázemí mají v kulturním domě, kde mohou zkoušet,“ poznamená Šárka Storzerová, když spolu přes náves míříme ke zmíněnému kulturnímu domu.

Třicet dnů od otevření stavidla v největším ze soustavy rybníků jižně od Ostravy přichází čas výlovu. Kapři jako obvykle převládají, štiky jsou letos slušně rostlé a candátů je naopak málo.
Netradiční výlov v Jistebníku: Bez roušek, a místo publika jen kormoráni!

Vcházíme dovnitř, ve vstupní hale jsou „roll-upy“ připomínající spolky, volnočasové i sportovní aktivity nebo přírodní zajímavosti v obci. Stěny zdobí velké fotografie. Ty jsou také v přísálí, kde bývá například zasedání zastupitelů a obzvláštňují rovněž velký sál a vinárnu. „Ve vinárně jsme udělali nově východ, kterým se dostanou dovnitř také invalidé a ti, kdo hůř chodí,“ podotýká starostka Jistebníku.

Dodává, že fotografická výzdoba sálu i některé další věci se daří i díky spolupráci obce s manžely Lipinovými, kteří stáli u vzniku Galerijní ulice. „Ve spolupráci s Galerijní ulicí obec pořádá divadelní představení, koncerty, manželé Lipinovi jsou rovněž autory nové podoby Jistebnického zpravodaje. V loňském roce jsme se přihlásili do soutěže o nejlépe zpracovaný obecní nebo městský zpravodaj a získali jsme druhé místo,“ připomíná úspěch Šárka Storzerová a dodává, že do soutěže se přihlásilo 342 měst a obcí.

Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Poté, co se se starostkou rozloučím, procházím si Jistebník ještě sám. Obec má návštěvníkovi co nabídnout. Pro milovníky koní jsou tady k dispozici Bujnoch ranč, Jezdecký klub Epona a Dostihová stáj JUDr. Rokyty.

Cyklisté mohou využít některou z cyklotras. Milovníci umění se mohou kochat fotografiemi či sochami, ať už v centru obce nebo u Galerijního rybníka. Dřevěných soch by zanedlouho mohlo být v Jistebníku mnohem více, pokud se obci podaří zrealizovat plán úpravy vodní nádrže u kulturního domu a prostranství okolo něj. Bude to další důvod, proč Jistebník navštívit nejen v době výlovů.

Jistebník, to jsou nejen rybníky, sochy a Galerijní ulice. Obec toho může nabídnout více.Jistebník, to jsou nejen rybníky, sochy a Galerijní ulice. Obec toho může nabídnout více.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Jistebničtí zpěváčci

V Jistebníku vznikl legendární sbor Jistebničtí zpěváčci, který v roce 1929 založil učitel František Lýsek. Dětský pěvecký sbor Jistebničtí zpěváčci, který byl prvním dětským sborem v tehdejším Československu. Krátce po jeho založení se inspirovalo dalších více než tři sta Zhruba o dva roky později už sbor vystupoval v ostravském rozhlase. Po poslechu rozhlasového vystoupení Jistebnických zpěváčků ohlásilo 329 učitelů v republice, že sestaví podobný sbor. V roce 1933 vystoupil jistebnický sbor na Hradě, kde zpíval prezidentu Tomáši Garrigue Masarykovi, natočil také dvě gramofonové desky. Sbor fungoval do roku 1938. Dnes sbor připomíná socha na návsi v Jistebníku.

Tým Cigi Caga byl na špici

Jistebník se také výrazně zapsal do stránek sportovní historie, když místní futsalový klub, který vznikl v roce 1992 jako SK Cigi Caga Jistebník, vyhrál v letech 2002 a 2006 titul mistrů republiky.

Jistebník, to jsou nejen rybníky, sochy a Galerijní ulice. Obec toho může nabídnout více.Jistebník, to jsou nejen rybníky, sochy a Galerijní ulice. Obec toho může nabídnout více.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Zajímavost

Zajímavou památkou v obci je nádražní budova Českých drah. V roce 1902 byla dokončena výpravní budova spolu s obytnou budovou pro zaměstnance dráhy. Obě budovy byly postaveny volně, základy tvoří beton prokládaný kamenem, zdivo je cihelné, zevně režné, u výpravní budovy s kamenným ostěním kolem oken a dveří. Štíty výpravní budovy měly původně dřevěné obednění.

Pomníky v obci

V Jistebníku se nachází několik pomníků: Pomník padlým rudoarmějcům, Pomník obětem fašismu, Pomník T. G. Masaryka, Pomník Petra Bezruče a také pamětní deska ZŠ T. G. Masaryka, kdy 28. září 1993 byl u příležitosti 70. výročí české školy v obci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy propůjčen základní škole čestný název Základní škola T. G. Masaryka. Mramorová deska s tímto označením je na budově školy umístěna od 29. srpna 1996. Autorem desky je akademický sochař Miroslav Rybička.

Lichnov je vesnice v údolí s malebnými místy.
Za výhledy do okolí stačí v Lichnově dojít na hřiště

Pamětní deska padlým rudoarmějcům byla odhalena 6. května 1950, a to u příležitosti oslav 5. výročí konce 2. světové války. Deska je umístěna na bludném balvanu pod svahem hřbitova naproti úřadovně bývalého místního národního výboru. Obec byla osvobozena 2. května 1945. Původně byla na bludném balvanu umístěna pamětní deska Hanze Kudlicha, bojovníka za zrušení poddanství v Rakousko-Uhersku. V červenci 1848 jako slezský poslanec v říšském sněmu ve Vídni předložil návrh na zrušení roboty, který byl po dlouhosáhých diskuzích nakonec přijat.

Jistebník, to jsou nejen rybníky, sochy a Galerijní ulice. Obec toho může nabídnout více.Jistebník, to jsou nejen rybníky, sochy a Galerijní ulice. Obec toho může nabídnout více.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Původně pomník obětem 1. světové války byl zase odhalen v roce 1922 na počest padlým místním občanům v této válce (1914-1918). Pomník stál na návrší naproti hřbitovnímu vchodu. V roce 1961 byl z něj pořízen pomník obětem fašismu. Byl umístěn do parku proti hostinci ve vesnici (v místě dnešního prostranství před prodejnou Jednoty). Od roku 1975 je přemístěn do areálu zahrady smuteční obřadní síně.

Pomník s pamětní deskou „T. G. Masaryk - čestný občan obce Jistebníka“ zase připomíná událost, kdy 6. března 1935, v předvečer 85. narozenin prezidenta republiky, obecní zastupitelstvo rozhodlo o jmenování T. G. Masaryka čestným občanem obce. Autorem tohoto pomníku, který je od října 1994 umístěn před budovou obecního úřadu, je rovněž akademický sochař Miroslav Rybička.

V Heřmanicích u Oder jsou pěkná a zajímavá místa. Jedním z nich je Goethův kámen ve Vésce.
Výhled od mořského oka v Heřmanicích u Oder nezklame

Pomník zde má vedle „tatíčka Masaryka“ i slezský básník Petr Bezruč (vlastním jménem Vladimír Vašek). Ten 21. září 1947 Jistebník navštívil u příležitosti svého několikadenního pobytu v sousední obci Košatce nad Odrou. V té době slavil své 80. narozeniny, ke kterým mu blahopřálo obecní zastupitelstvo a zároveň ho požádalo o svolení, aby jeho jménem mohla být označena nádražní část obce „osada Petra Bezruče“. A Bezruč k tomuto svolení dal. Dodnes se názvu Bezručova osada v obci používá, ale zcela neoficiálně, neboť doposud nikdo ze zástupců státní správy v obci o oficiální povolení k užívání takového názvu příslušnou státní instituci nepožádal.

Škola nese jméno prvního prezidenta

Obecní a měšťanská škola T. G. Masaryka v Jistebníku byla slavnostně otevřena v neděli 15. června 1930. V současné době má Základní škola T. G. Masaryka 9 tříd, přírodovědnou učebnu a učebnu informatiky. Součástí školy je školní jídelna a školní družina. Pro sportovní vyžití je u školy k dispozici nové hřiště.

Bannerova studánka v obci Šenov u Nového Jičína.
Bannerova studánka v Šenově je tím pravý místem k odpočinku

Šárka Storzerová, starostka obce Jistebník, jež je zřizovatelem školy, upřesnila, že během letošních prázdnin se uskutečnila rekonstrukce sociálního zařízení v novém oddělení školní družiny základní školy, jejíž součástí bylo také vybavení novým nábytkem. Školní družina je v provozu do půl páté odpoledne.

„Ve škole se v současné době zvyšuje počet dětí. Měli jsme období, kdy jsme museli slučovat ročníky na prvním stupni, teď se situace změnila. Letošní školní rok mělo začít sto šedesát dětí, z toho mělo být sedmadvacet prvňáčků,“ upřesnila starostka Jistebníku a dodala, že obec přispívá částkou jeden tisíc korun na žáka při pořádání školy v přírodě. „Ve škole funguje také oddělení ZUŠ Studénka – děti se mohou věnovat hře na klavír, flétnu, akordeon, pozoun, housle. Žáci mohou navštěvovat také různé zájmové kroužky,“ doplnila Šárka Storzerová.

Fotograf Jan Lipina stál u zrodu Galerijní ulice.
Jan Lipina stál u vzniku Galerijní ulice i Galerijního rybníka v Jistebníku

Škola má rovněž různé aktivity, mezi ty nejzajímavější patří projekt Daruj škole knihu, v němž žáci mohou darovat knihy do školní knihovny, a to knihy nové, z antikvariátu či vyřazené z domácí knihovny. Dalším zajímavou aktivitou je sběr plastových vršků. Víčka škola odevzdává v rámci soutěže Plastožrout ve výkupu v Olomouci-Křelově. Získané finance škola používá na odměny žáků v mimoškolních aktivitách jako jsou například sběr papíru, výpomoc škole v průběhu prázdnin a podobně.

Základní škola v Jistebníku měla loni devadesát let.Základní škola v Jistebníku měla loni devadesát let.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Z historie Jistebníku

Jistebník.Jistebník.Zdroj: archiv obcePrvní písemná zmínka o obci pochází z roku 1373. Obec se rozkládá na terase oderské nivy v blízkosti Ostravy a zaujme návštěvníka krásným okolím. Osada byla založena v souvislosti s existencí rybníků a rybničního podnikání, které zde vzniklo koncem 14. století jako výnosný způsob hospodaření.

I když ve svém historickém vývoji prošel Jistebník složitým obdobím, rybníkářství zůstalo jeho stálou dominantou. Postupně byl založen komplex tzv. Jistebnických rybníků rozložených od Ostravy až ke Studénce se svéráznou faunou a flórou. Mezi nejznámější rybníky z tohoto komplexu patří Křivý, Kukla, Prosňák, Bezruč, Oderský a Bažantní. Vodní plochy se svými porosty rákosu a malými ostrůvky jsou rájem vodního ptactva. Romantická cesta mezi rybníky Bezruč a Křivý je lemována starými vrbami a patří mezi nejkrásnější cesty v Poodří.

Původně náležel Jistebník k panství bíloveckému, pánů z Kravař, později za pobělohorských konfiskací byl zvláštním samostatným statkem. V držení se zde vystřídalo několik rodů - Pražmové z Bílkova, Vilémovští z Kojkovic, Vanečtí z Jemničky, Želečtí z Počenic, Larisch-Mônichové a v 19. století Blücherové z Washlstattu.

Jistebník, to jsou nejen rybníky, sochy a Galerijní ulice. Obec toho může nabídnout více.Jistebník, to jsou nejen rybníky, sochy a Galerijní ulice. Obec toho může nabídnout více.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

K rybnikářství se pojí i zasvěcení farního kostela ze 16. století sv. Petru a Pavlu, patronům rybářského cechu. Základní kámen kostela byl položen v roce 1808 a v roce 1812 byl zasvěcen právě svatému Petrovi a svatému Pavlovi. Nejen stavba, ale i interiér a movité zařízení kostela je v evidenci památek chráněných státem. Jde například o hlavní oltář Petra a Pavla, oltář sv. Anny, chorovou lavici a křtitelnici.

Obyvatelstvo se poněmčilo v 17. století v době rekatolizace, německá škola se poprvé uvádí k roku 1660. Vedle německé školy vznikly po první světové válce dvě menšinové školy v letech 1923 až 1926, a to obecná a měšťanská.

V meziválečném období se obec proslavila činností jednoho z nejlepších dětských pěveckých sborů v republice, čili Jistebnických zpěváčků pod vedením sbormistra a učitele této školy Františka Lýska.

V roce 1924 založen místní odbor Matice opavské, řídící české ochotnické divadlo.

Pozemky v Jistebníku, které úřad převedl Agentuře ochrany krajiny.
Jistebník: Úřad podpořil rozvoj ptačí rezervace

V Jistebníku se nachází ještě dvě památky církevního charakteru a to kaplička na horním konci vesnice, která byla zasvěcena sv. Janu Nepomuckému a kamenný kříž uprostřed vesnice. Národní kulturní památkou obce je nádražní budova Českých drah.

Jistebník a jeho okolí se stává vyhledávanou rekreační oblastí stále většího počtu turistů nejen pěších, ale také cyklistů po cyklotrase Jantarová stezka a okruh Kravařska. Dnes žije v obci 1666 obyvatel.

Jistebník, to jsou nejen rybníky, sochy a Galerijní ulice. Obec toho může nabídnout více.Jistebník, to jsou nejen rybníky, sochy a Galerijní ulice. Obec toho může nabídnout více.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Osobnosti v Jistebníku

S Jistebníkem spojilo život několik významných osobností veřejného života. Byť žádný z nich není přímo místním rodákem, v obci strávil určitý kus života a zanechal tam kus svého já. Josef Vavrečka (1899-1971) byl místním pedagogem, kulturním a osvětovým pracovníkem. V roce 1923 spoluzakládal českou menšinovou školu v Jistebníku. František Lýsek (1904-1977) založil český dětský sbor pěveckého umění v obci. Jaromír Chvostek (1922-1990), další pedagog a kulturní pracovník, založil jako učitel školy nový dětský pěvecký sbor pod názvem Jistebnický dětský sbor. Jaroslav Pleskot (1924-2009), kronikář v Jistebníku, byl zase docentem na Ostravské univerzitě v oboru teorie a dějin literatury, věnoval se též publicistice. A konečně letos zesnulý Miroslav Rybička (1928-2021) byl známým akademickým sochařem, autorem asi nejzdařilejší busty Petra Bezruče, sousoší Jistebnických zpěváčků či památníku obětem vlakového neštěstí v roce 2008 ve Studénce. Vlastnil sbírku 41 historických motocyklů, které v roce 2015 věnoval Moravskoslezskému kraji a díky němu dokonce na Vysoké škole báňské v Ostravě vznikl zcela nový studijní obor – restaurování, což je unikát, protože takový obor nikde ve světě na vysoké škole neexistuje!

Zdroj: www.jistebnik.cz

Jistebník, to jsou nejen rybníky, sochy a Galerijní ulice. Obec toho může nabídnout více.Jistebník, to jsou nejen rybníky, sochy a Galerijní ulice. Obec toho může nabídnout více.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Tip na výlet

Jistebník se díky snadné dostupnosti a krásám přírody řadí mezi nejnavštěvovanější místa v Poodří. Obcí protéká řeka Odra. Malebná krajina, v níž se zrcadlí hladina rybníků, láká nejen k procházkám, ale i cestám za poznáním. Jistebnickou rybniční soustavu tvoří soubor menších i větších rybníků oddělených od sebe hrázemi a loukami. Vodní plochy se svými porosty rákosu a malými ostrůvky jsou rájem vodního ptactva. Jistebník se svým okolím je častým cílem stále většího počtu pěších turistů i cyklistů. Nově zřízená cykloturistická trasa umožňuje detailnější poznání míst v chráněné krajinné oblasti Poodří, především mezi jistebnickými rybníky, jež se rozkládají od Studénky až po Ostravu a tvoří nádherné lužní háje, které právem lákají nejen návštěvníky, ale také inspirují již několik generací umělců.