Michaela Tesařová, referentka vztahů k veřejnosti ÚZSVM sdělila, že pozemky, které jsou na katastru obce Jistebník mají účetní hodnotu téměř 131 tisíc korun.

„Jedná se o pozemky nacházející se v Chráněné krajinné oblasti Poodří, která je oblíbeným útočištěm evropského významu mnoha druhů ptáků. Na pozemcích se nacházejí mrtvá ramena řeky Odry, která vznikla v šedesátých letech dvacátého století, kdy došlo k úpravě koryta řeky Odry. Hnízdí zde kupříkladu kormorán velký, volavka popelavá, bukač velký, chřástal polní či moták pochop,“ upřesnila Michaela Tesařová a dodala, že pozemky do byly dříve vedeny na neexistující státní subjekt Místní národní výbor Jistebník.

Putování po Odrách od bývalé sjezdovky k rybníkům.
PODÍVEJTE SE: Procházka Odrami. Pěkná příroda, ale ti myslivci...