Na Zelený čtvrtek utichly zvony, které takzvaně „odletěly do Říma", a na mnoha místech je nahradilo hrkání či klapotání. „Používají se dřevěné nástroje, nejrůznější klapotky, hrkačky nebo řehtačky. Třikrát za den s nimi ministranti, nějací chlapci, někdy i dospělí muži, obcházejí kolem kostela, procházejí vesnicí a připomínají, že je Velikonoční třídení, že je ta doba, kdy si připomínáme Kristovo umučení a smrt," připomněl tradici Martin David, generální vikář ostravsko-opavské diecéze.

Hrkači vyjdou podruhé

Jedna z největších sešlostí hrkačů bude v Bílovci. Průvod mužů s různými hrkačkami tam vyjde dnes v 15 hodin od kostela svatého Mikuláše. Cíl bude na nádvoří zámku, kde budou předneseny pašije. Hrkače však lidé spatří i zítra v pravé poledne. Opět vyjdou od kostela a půjdou na zámek. Obcí, kde tento obyčej provádějí, v posledních letech přibývá.

„Na mnoha místech byl kvůli komunistické totalitě přerušen či zakázán, na mnoha místech ale ani přerušen nebyl. Někde jsou to třeba malé skupinky, někde tomu dávají i širší rovinu, jako třeba v Bílovci, ale těch malých skupinek je po celé diecézi mnoho," dodal vikář.

Jízda okolo osení

Boží hod velikonoční je v Lukavci, místní části Fulneku, už neodmyslitelně spjat s jízdou okolo osení. Tuto tradici tam lidé udržují už nejméně 395 let a i letos vyjedou jezdci na koních do polí kolem obce, aby zajistili dobrou úrodu a zároveň zvěstovali, že Kristus vstal z mrtvých. Tato tradice tu má nejdelší historii v celém kraji, zvyk totiž přežil dobu fašismu i komunismu a jen párkrát ho zhatilo nepříznivé počasí.

„Jezdilo se i v jiných městech. Je to původní německá tradice. Okolní německá města ale byla po válce vysídlena a na jízdu se zapomnělo. Dnes se jezdí už jen v Lukavci, který byl přitom vždy český," připomněl hlavní organizátor, Václav David, s tím, že jízda začne ve 13 hodin.