Od letošního léta spolupracuje paní Jaroslava s vojenským cvičištěm psů v Grabštejně na severu Čech, poblíž hranic, a zmíněná zavazadla pomáhají cvičit psy, kteří vyhledávají drogy a výbušniny nejenom u nás, ale i v různých světových destinacích. Psi se ve veterinární a výcvikové základně Grabštejn cvičí již od roku 1953 a staré kufry či batohy jsou pro jejich výcvik velmi důležitou součástí. „Vojáci uvnitř některých kufrů umístí výbušninu, zbraně nebo drogy a psi se je poté snaží vystopovat a označit. V současné době jsou ovšem tato stará zavazadla nedostatkovým zbožím. Dají se sice používat opakovaně, ale interval mezi jednotlivými cvičeními je poměrně dost dlouhý. V kufrech totiž zůstává pach výbušnin či drog ještě dlouho poté, co byl kufr použit, proto jsou zapotřebí stále nové a nové, kterých je nedostatek,“ vysvětlila důvody sbírky Jaroslava.

V současné době výcvikové středisko používá přibližně 150 kusů zavazadel, ale ideální počet by prý byl zhruba desetkrát větší. „Inzerát v Rybí neměl bohužel velký ohlas, získali jsme pouze asi pětadvacet zavazadel,“ posteskla si žena a dodala, že se bude snažit dál. Proto se rozhodla uveřejnit další inzeráty v Závišicích, Ženklavě a uvažuje i o spolupráci se skauty. „Poslední kufry, které získalo středisko, použilo pro výcvik psů, kteří odjeli do Kosova, a u dalších zvířat výcvik stále probíhá. „Je to věc, která se týká nás všech. My všichni máme děti.“ upozornila Jaroslava a poukázala tak na problematiku drogově závislých dětí.

Zájemci, kteří chtějí pomoci zejména v oblasti drogové problematiky nějakým zavazadlem, mohou odepsat na mailovou adresu full.contact@seznam.cz. (kel, ipa)