Otázku stavu stromů na oderském hřbitově projednávali radní i zastupitelé již několikrát. Nejprve tam byl návrh na úplné skácení aleje, ten se však valné podpory zastupitelů nedočkal. Poslední zasedání, jež se uskutečnilo ve středu 21. října, přineslo reálnější podobu návrhu, a to, skácet neperspektivní stromy a jehličnany a doplnit je náhradní výsadbou.

Zastupitelé dostali k posouzení návrh, který počítal se zařazením částky tři sta tisíc korun na kácení stromů na městském hřbitově do rozpočtu města pro rok 2009. „Jedná se o pět kusů lip. Je to podstatně menší částka, než jsme navrhovali posledně, ale vyplývá to z toho, že jsme, společně se zahradnickými společnostmi, na hřbitově provedli ještě další kontrolu,“ informoval přítomné vedoucí odboru správy nemovitého majetku Milan Černý s tím, že odborník doporučil pokácet vybrané lípy a zbytek omladit.

Černého doplnila grafickou prezentací vedoucí odboru životního prostředí Noemi Kulíková. „Oslovená firma zpracovala lípu po lípě. Nejstarší lípy jsou od sto padesáti do dvou set let, což jsou skutečně rarity, a kupodivu jsou v nejlepším zdravotním stavu. Potom jsou to mladší stromy, osmdesát až sto dvacet let, a nejmladší od čtyřiceti do sedmdesáti let. Upozorňuji, že tento posudek zpracovával člověk ze Zahradnických služeb Fulnek, který se o tu alej dlouhodobě stará, a to i o ořezy a bezpečnostní opatření na stromech,“ dodala Kulíková. Počet lip, určených ke shozu, se může zvýšit až na osm. Vše záleží na posudku Agentury ochrany přírody a krajiny. „Některé lípy jsou nebezpečné a brání ozdravění dalších stromů. Jsou také napadeny jmelím,“ upozornila Kulíková.

Starosta Oder Pavel Matůšů připomněl, že je nutné vykácet také náletové a přerostlé jehličnany. „Bylo řečeno, že těch pět lip, které jsou opravdu ve špatném stavu, skácíme a pak to necháme na odbornících s tím, že by tam alej zůstala, ale omladila se. Podle mého názoru, kdybychom dali všechny stromy pryč, možná by to bylo nejjednodušší a nejlevnější. Ale jde o to, jak by to tam vypadalo,“ nastínil Matůšů. Rada města již vybrala zpracovatele náhradní výsadby a projekt by měl být zpracován do konce roku. Pak by proběhlo porovnání s výsledky Agentury pro ochranu přírody, načež město projedná varianty a rozhodne o nich.

Ke slovu se přihlásil i zastupitel Květoslav Wiltsch, který vyjádřil obavu o zachování historické podoby aleje. „Přimlouvám se k tomu, aby bylo místo po skácených stromech hájeno a mohly se tam vysadit nové lípy,“ žádal Wiltsch. Proti tomuto návrhu nikdo nic nenamítal. O konečné podobě hřbitova rozhodne až projektant, Agentura pro ochranu přírody a město. V prostorách hřbitova by mělo nově vzniknout také kolumbárium.