Jedno z nejstarších kopřivnických sídlišť, Korej, může mnohým kolemjdoucím již pár měsíců připomínat měsíční krajinu. Zástavba se musela „rozloučit" se starou, nevhodnou a v budoucnu možná i nebezpečnou zelení.

Staré stromy nahradí nové

Vykácení starých stromů a keřů pro Korej neznamená definitivní konec zeleně. Tamní radnice se snaží nevhodnou vegetaci vyměnit za novou, vhodnější. „V tuto chvíli je regenerace sídliště v plném proudu. Projekt začátkem března vstoupil do své druhé etapy, což znamená, že do konce měsíce by měly být pokáceny poslední problematické dřeviny a poté zahájena nová výsadba," uvedla tisková mluvčí města Kopřivnice Lucie Petříčková.

Regenerací sídliště žije již od prosince. Tehdy bylo odstraněno na 64 nejproblematičtějších stromů. O dalších 120 stromů a několik desítek keřů přijde Korej do konce března. Důvody kácení radnice uvádí tři zdravotní, pěstební a kompoziční. „Kromě zhoršeného zdravotního stavu některých stromů bylo kácením potřeba řešit také výsadby, které jsou přehuštěné, umístěné blízko domů, rostou na inženýrských sítích, nebo jsou tvořeny druhy dřevin nevhodnými pro městské prostředí," objasnil nejčastější příčiny kácení správce městské zeleně Jan Habr.

Problémy z minulosti

„V minulosti byly stromy vysazovány nahodile a bez ohledu na to, do jaké výšky a šířky mohou vyrůst. Díky tomu jsou v mnoha případech příliš blízko sebe, což má mimo jiné vliv na jejich zdravotní stav. Aby měly vybrané perspektivní stromy ve skupině zdárnější podmínky pro svůj růst, jiné se bohužel musí odstranit," pokračoval ve vysvětlování Jan Habr s tím, že každému kácení samozřejmě předchází důkladné posuzování. „Pokud to není nutné, stromy neodstraňujeme," upozornil správce.

Podle něj by mělo být veškeré kácení, štěpkování větví a frézování pařezů, včetně úklidu a odvozu dříví, hotové do konce března, a jakmile počasí dovolí, město zahájí úpravu ploch a novou výsadbu. Do konce června by tak na Koreji mělo být 202 nových stromů, 781 keřů a 2000 trvalek, na podzim navíc přibudou také cibuloviny. „Všechny výsadby provádíme tak, abychom se v budoucnu vyhnuli problémům. Stromy jsou vysazovány ve větších sponech a je jim věnována maximální péče, aby i v dospělosti zůstaly zdravé, s minimem defektů," dodal správce zeleně.