V ulicích města je možné v současné době narazit na mnoho stromů, jejichž kmeny „zdobí“ sprejem nastříkané růžové body. Jsou tak označeny dřeviny, které mají padnout v blízké budoucnosti k zemi. Konkrétně jich má být čtyřiaosmdesát a důvodem je, že se nacházejí v ochranném pásmu v blízkosti plynovodu.

Náhradní výsadba stromů v dotyčných lokalitách navíc není možná.

„Je namístě připomenout, že innogy musí v zájmu zajištění bezpečné dodávky plynu pro obyvatele města zajistit odstranění dřevin z ochranných pásem plynovodů. Stává se, že stromy způsobují poruchy například pádem na plynárenské zařízení, nebo zejména kořenovým systémem narušují izolaci na plynovodech,“ vysvětluje kroky plynárenské společnosti její mluvčí Pavel Zajíc.

Ten Deníku potvrdil, že se má jednat o několik desítek dřevin, jež byly v minulosti vysázeny buď přímo na plynovodech a přípojkách, nebo v ochranných pásmech či plynárenských zařízeních.

Radnice se však nehodlá s tímto úmyslem smířit a chce najít kompromisní řešení. Nebude to lehké, neboť energetická společnost má na kácení ze zákona nárok. „V polovině října jsme obdrželi oznámení o kácení dřevin.

Bohužel jsou to čtyřicet až padesát let staré stromy v sídlištní zeleni, kde mají velký význam, protože zlepšují mikroklimatické podmínky v místě, zachycují prachové částice a mají nejen ekologickou, ale i estetickou hodnotu,“ uvedla Olga Kubálková z odboru životního prostředí novojičínské radnice.

Jak upozornila dále mluvčí města Marie Machková, v místě ani v blízkosti pokácených stromů nelze vysadit dřeviny nové, protože zemní prostor sídlišť je z minulosti protkaný inženýrskými sítěmi a jejich ochrannými pásmy.

„Víme o tom, že stromy rostou v ochranných pásmech sítí a vážíme si toho, že správci sítí jsou k této skutečnosti tolerantní. Nicméně není nám známo, že by strom způsobil havárii plynového vedení. Nové stromy do ochranných pásem již nejsou vysazovány,“ zdůraznila Olga Kubálková.

Pokácet se mají i tyto tři stromy v ulici Dvořákova.Zdroj: DENÍK / Adam Knesl

Mluvčí innogy na dotaz Deníku nepotvrdil, že by nějaký strom konkrétně v Novém Jičíně stál v minulosti za havárii na plynovodu či jeho částech.

„Nejsme nakloněni preventivnímu kácení, ale proti opodstatněnému kácení, kdy by stromy narušovaly provoz plynové soustavy a kdy jsou řešeny havárie, nemáme námitek. Při poruchách chceme nadále vstřícně spolupracovat, jak tomu bylo doposud,“ doplnil místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.

Radnice se snaží počet plánovaného kácení co nejvíce snížit a vede o tom s plynárenskou společností dialog. „Chceme zásah do sídlištní zeleně rozložit do delších etap, aby byl časový prostor pro vytipování lokalit pro náhradní výsadbu,“ poznamenala Marie Machková.

„Městský úřad Nového Jičína a zástupci společnosti GridServices ze skupiny innogy jednají o postupu při odstraňovaní dřevin a obě strany se snaží najít takový harmonogram prací, aby byl přijatelný pro obě strany,“ potvrdil jednání Pavel Zajíc.

V minulém týdnu dokonce vznikla elektronická petice s názvem Za zachování zeleně na sídlištích v Novém Jičíně, ve kterém autorka vyzývá plynárenskou společnost, aby svůj postoj přehodnotila a nechala pokácet pouze stromy, které skutečně ohrožují bezpečnost dodávek zemního plynu a ne všechny stromy, které rostou v ochranném pásmu.

„Dáme-li najevo, že nám to není lhostejné, je šance, že energetická společnost svůj postoj přehodnotí a pokácí jen stromy, které opravdu narušují vedení plynu, případně zajistí náhradní výsadbu,“ stojí v petici.