V Jeseníku nad Odrou se mluví o nové splaškové kanalizaci již roky. Vedení obce se touto věcí začalo zabývat v roce 2003, kdy byl zpracován projekt. Poté následovalo kladné vydání územního rozhodnutí a následně v roce 2004 i stavební povolení. Od té doby se obec snažila najít finanční prostředky, aby mohla projekt v hodnotě necelého sta milionů úspěšně realizovat.

Smlouva s dodavatelem prací byla podepsána tak, aby se 1. července mohlo začít s budováním nové kanalizace. „Kvůli povodním se to muselo posunout o čtrnáct dní. Tlačíme na firmu, aby v řádném termínu dokončila stavbu,“ informoval místostarosta Jeseníku nad Odrou Libor Macháč s tím, že kanalizace by měla být hotova do 15. ledna roku 2010. „Věřím, že se jim to podaří,“ dodal místostarosta.

Obec nachystala zvýhodnění pro své občany

Konkrétně se v obci buduje kanalizační řad v délce přibližně osmi kilometrů včetně nové čističky odpadních vod. Hodnota díla je asi 98 milionů korun. Z této částky se podařilo obci získat 77 milionů korun z různých dotací. Obec pak dodala dalších 21 milionů korun. „Museli jsme si vzít úvěr v hodnotě čtyřiadvaceti milionů korun. Je to o tři miliony více, abychom měli peníze na dofinancování položek, které se vyskytnou během stavby a nebylo je možno předvídat,“ upozornil Macháč.

Pro obyvatele, kteří během lhůty jednoho roku projeví zájem, napojit se na tento nový kanalizační řad, připravili zastupitelé obce zvýhodnění. „Každé číslo popisné dostane materiál na přípojku. Vykopat si to však budou muset sami a instalaci poté provede odborná firma. „Kdo toho nevyužije, musí si materiál zaplatit sám,“ uzavřel Macháč.