Povinnost vybudovat splaškovou kanalizaci do roku 2010 mají obce s počtem obyvatel nad 2000. Na Novojičínsku se to týká městyse Suchdolu nad Odrou a obcí Starého Jičína, Jeseníku nad odrou, Šenova u Nového Jičína, Trojanovic a Mořkova.

V Suchdole na Odrou situaci s budováním kanalizace zkomplikovala povinnost vrácení části dotace na I. etapu kanalizace a čistírny odpadních vod. Naopak v klidu prý může být Obecní úřad v Šenově u Nového Jičína. „Obec je zcela odkanalizovaná, budují se sítě pouze pro novou výstavbu,“ sdělil na dotaz šenovský starosta Vladimír Demeter.

O trochu hůř jsou na tom v Jeseníku nad Odrou. Tamní starosta Tomáš Machýček uvedl, že další vybudování kanalizační sítě sice není nutné, ale obec jej cítí jako potřebné. Jedná se o kanalizaci v délce asi osmi a půl kilometrů a čistírnu odpadních vod. „Obec na tuto akci požaduje dotaci,“ informoval jesenický starosta.

V Trojanovicích jsou napojení na čistírnu odpadních vod v sousedním Frenštátě pod Radhoštěm. „Obec hodlá dovybudovat kanalizační síť v rámci aglomerace. Jedná se asi o tři kilometry,“ uvedl trojanovický starosta Jiří Novotný, jenž odhaduje náklady na další nutné dovybudování kanalizační sítě na 30 milionů korun. Momentálně obec dopracovává projektové dokumentace.

Vedle Suchdolu nad Odrou jsou v hodně špatné situaci v Mořkově. Jak přiznal mořkovský starosta Jiří Rýc, v obci je pouze dešťová kanalizace a pouze asi sto obyvatel je napojeno na čistírnu odpadních vod. „Obec je členem svazku obcí Novojičínska, který byl založen za účelem společného postupu při budování kanalizace pro město Nový Jičín a obce Životice u Nového Jičína a Mořkov,“ nastínil starosta a upřesnil, že v Mořkově je třeba vybudovat klem patnácti kilometrů kanalizace. Předpokládané náklady jsou kolem 160 milionů korun.