Dobrou zprávou je, že ani komplikace nezpůsobují propast v plánovaném harmonogramu projektu, který v Novém Jičíně zasáhl místní části Loučka a Žilina. V současné době se pokládá potrubí splaškové kanalizace a zároveň se realizují veřejné části přípojek. To však nejde vždy lehce. Největší vrásky na čele dělá stavbařům problematika křížení se stávajícími podzemními inženýrskými sítěmi.

„Budovaná kanalizace, která je v největší hloubce, se musí uložit pod již provedené rozvody vody, plynu, elektřiny a sdělovacích kabelů,“ informovala Simona Součková, tisková mluvčí Svazku obcí regionu Novojičínska. Komplikace se tak musí řešit v hustě zabydlených oblastech.

„Musíme proto hledat možné úpravy tras, operativně řešit mimořádné situace a realizovat dílčí změny až v průběhu budování kanalizace,“ vysvětlil hlavní manažer projektu Jaroslav Krajča. Jak však dodává, i přes všechnu opatrnost zhotovitele a správce stavby došlo na Křenové ulici v Loučce k porušení stávajícího potrubí vodovodu. Důvodem bylo jeho stáří a malá odolnost stěny potrubí.

Intenzivní práce probíhají v této lokalitě i v ulici Za Humny, kde jsou nasazeny tři čety. V Žilině se momentálně nová kanalizace buduje nejvíce na ulici Beskydská vedoucí do Mořkova. „Cílem je její spravení a umožnění bezproblémového zimního provozu. Na této části stavby je proto nasazeno celkem pět pracovních čet,“ zdůraznil Krajča.

Vedení Nového Jičína se snaží na průběh rozsáhlého projektu za stamiliony korun neustále dohlížet. Zároveň dostali obyvatelé do schránek leták, kde uvolněný radní Milan Grestenberger žádá o shovívavost a trpělivost.

„Jsme si vědomi toho, že tato akce neprobíhá zcela bez problémů. Samotné práce přinášejí omezení průjezdu komunikacemi a přístupu k jednotlivým nemovitostem, zvýšení provozu v dotčených lokalitách, včetně navýšení hluku a prašnosti,“ uvedl radní.

Předpokládá se, že stavba bude v Novém Jičíně ukončena v letošním roce, aby mohl být v předstihu zahájen zkušební provoz.