V souvislostí s problematikou kanalizace i jiných odvětví Deník oslovil všechna města i obce na Novojičínsku. Ze sedmi měst, která odpověděla, očekává vysoké náklady Nový Jičín, přestože zhruba 80 procent obyvatel již bydlí v místech pokrytých kanalizační sítí. „Vyprojektována je druhá etapa, Žilina, místní část Nového Jičína, na kterou se mají napojit v rámci Svazku obcí Životice u Nového Jičína a Mořkov. Součástí je i kanalizace Loučka – Záhumenní,“ uvedl místostarosta Nového Jičína Vladimír Bárta a dodal, že v rámci Svazku obcí šla na Státní fond životního prostředí žádost o dotaci ve výši 550 milionů korun. Výše investice pro Nový Jičín je 156 milionů korun. Město má ještě vyprojektovanou druhou etapu kanalizace v místní části Libhošť s předpokládanými náklady kolem padesáti milionů korun. „Části Straník a Bludovice se zatím projektují, takže výše nákladů nejsou známé,“ poznamenal Bárta.

Sedmnáct kilometrů má být dlouhá nová kanalizace v Lubině, místní části Kopřivnice. Celkové náklady mají být kolem 175 milionů korun. Také Kopřivnice žádá o státní dotaci. „Město Kopřivnice má vybudovanou splaškovou kanalizaci ukončenou ČOV,“ sdělila mluvčí kopřivnické radnice Lucie Petřičková a dodala, že kromě Lubiny nemají centrální splaškovou kanalizaci ani části Vlčovice a Mniší, s jejichž napojením se v budoucnu počítá.

Ve Studénce žije v současné době v odkanalizovaném území města 69 procent obyvatel a město čeká budování poměrně rozsáhlé kanalizační sítě včetně čistírny odpadních vod. „Předpokládané náklady přesahují výši dvou set milionů korun. Bez finanční pomoci z jakéhokoliv zdroje nemůže město splnit závazek státu vůči Evropské unii,“ upozornil studénecký tajemník Jiří Moskala.

Náklady ve výši 35 až 40 milionů korun na další budování kanalizační sítě předpokládají ve Štramberku. „Jedná se vybudování nových kanalizačních řadů v lokalitě Kozina, Novojičínská, Závišická a K Očnímu-Pískovna,“ upřesnil místostarosta Štramberku Pavel Podolský.
Nové sítě případně i ČOV budou muset budovat i ve Fulneku. Město samotné a část Jerlochovic, místní části, jsou odkanalizované. „V nejbližší době očekáváme výstavbu kanalizačního sběrače v Jerlochovicích s investičními náklady kolem jedenácti milionů korun,“ sdělil starosta Fulneku Josef Dubec s tím, že pro ostatní místní části budou zpracovávat studie. Také Fulnek žádá o dotaci.

Téměř stoprocentně odkanalizované je město Odry. Tam se nyní chystají na vybudování kanalizace v přilehlé místní části Loučky. Náklady předpokládají kolem 85 milionů korun, z nichž valnou část by měla tvořit dotace. Asi nejmenší starosti mají v Bílovci. Je tam odkanalizováno 89 procent města, čímž vyhovují požadavkům unie, a o dalším budování kanalizační sítě zatím neuvažují.