Práce na kanalizační síti v Novém Jičíně pomalu končí. Na řadě je zkušební provoz kanalizace, provádění kontrol jednotlivých přípojek nemovitostí a uzavření smlouvy vlastníka nemovitostí s provozovatelem kanalizace. Teprve poté se celý systém spustí naplno.

Pro majitele domů, kteří by se chtěli připojit to ale znamená neskutečné množství administrativy. Nebudou v tom ale sami. Město se jim totiž rozhodlo vyjít vstříc a vše za ně zařídit. „S vyřízením žádosti u společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace je spojena poměrně rozsáhlá administrativa, a proto jsme se rozhodli, že občanům pomůžeme a připravíme za ně veškeré dokumenty. Jedná se například o stavební povolení, projektovou dokumentaci, aktuální výpis z katastru nemovitostí včetně snímku z katastrální mapy. Občané jen musí připojit svůj podpis k žádosti, kterou jim už vyplněnou odešleme poštou. Poté, co se k nám formulář vrátí, začneme postupně celou dokumentaci dodávat budoucímu provozovateli. Celkem se jedná zhruba o tři stovky žádostí," zdůraznil pracovník odboru podnikání Petr Bittner.

Jediné, co musejí budoucí vlastníci přípojek udělat, je doručit podepsanou žádost na úřad buďto Petru Bttnerovi nebo Blance Zagorské v pondělí nebo ve středu od 8 do 11.30 hodin nebo od 12.30 do 16 hodin. „Podrobnosti o napojování budou zveřejněny v červnovém čísle zpravodaje a na internetových stránkách města," dodala Simona Součková, mluvčí Svazku obcí regionu Novojičínska.

Obyvatelé Nového Jičína a jeho místních částí navíc dostanou příspěvek na domovní část kanalizační přípojky, a to v částce 300 korun na běžný metr. „Ten bude hrazen v souladu s usnesením Rady města Nového Jičína výhradně podle délek uvedených v jednotlivých projektových dokumentacích, které občané převzali a na základě potvrzení o zprovoznění přípojky," připomněla na závěr Simona Součková.

Jak vypadají práce na kanalizaci v dalších obcích, uveřejníme v příštích vydání Novojičínského deníku nebo v týdeníku Region.