DOMY S HISTORIÍ

„Problematika pohřbívání se ve středověku nevyhnula ani městu Nový Jičín. Nedostačující hřbitov u farního kostela byl od šestnáctého století doplňován hřbitovem u kostela sv. Trojice a k letem 1595 a 1600 se připomíná taktéž filiální hřbitov na vrchu Lamberku,“ vrátil se o pár století zpět historik Radek Polách z Muzea Novojičínska. Název Lem Berg (Hliníky) podle jeho slov pravděpodobně vychází z existence místní těžby hrnčířské hlíny.

Zde se hromadně pohřbívalo především za morových epidemií v 17. a 18. století, obzvláště velkou stopu zanechal otřesný mor v roce 1715. „Na místě hřbitovního lazaretu vyrostla náhrobní deska městského ranhojiče a lazebníka Gotfrida Ignáce Mittela, který zde vykonával lékařské povinnosti a měsíc po vypuknutí epidemie jej 14. října 1715 zastihla smrt.

Jeho tělo zde spočinulo i s tělem jeho malého synka,“ rozvedl dále Polách. Díky faráři a děkanovi Janu Františku Hertelovi víme, že kaple u Lazaretu byla postavena v květnu 1733 v místě, kde byli pohřbení lidé, které skolil mor. Postaral se o to radní Kristián Rössner.

Vysvěcení se kaple dočkala v květnu téhož letopočtu. „Sám děkan Hertel nechal před kaplí postavit velký kříž s obrazem Krista. Kaple dodnes stojí a trvale uchovává památku na smutné období historie Nového Jičína,“ doplnil historik muzea.