Informace o možnosti vybudování kaple pro 15 až 25 lidí se objevila v srpnových trojanovických Obecních novinách. Podle zveřejněné studie by moderní kaple o trojúhelníkovém půdorysu měla stát na prostranství mezi kavárnou Trojkafe a bytovým domem, nedaleko autobusové zastávky.

O kapli se hovořilo na veřejném jednání v hotelu U Kociana, kde kvůli tomu bylo hodně rušno a téměř polovina přítomných stavbu odmítla. Rozhodnout měli zastupitelé Trojanovic na svém posledním zasedání. V závěrečném bodu Různé starosta Trojanovic Jiří Novotný (Naše Beskydy) uvedl, že architekt Kamil Mrva podává návrh na vybudování kaple.

„Místa klidu, odpočinku a pořádání bohoslužeb a obřadů pro občany obce Trojanovice a návštěvníky obce. Pan architekt hodlá zaplatit kompletní výstavbu kaple pro obec. Po veřejném projednání napsal, že patnáct let bude hradit údržbu této kaple,“ předestřel Jiří Novotný a poté přečetl návrh, v němž mimo jiné stálo, že kaple bude vyprojektována a postavena na náklady kanceláře Kamil Mrva architects s. r. o. a následně bude převzata do majetku obce Trojanovice.

Zastupitel Jiří Horák (Naše Trojanovice) neskrýval rozčarování nad tím, že jednání zastupitelstva není přítomen architekt Mrva, který mu doposud nezodpověděl některé dotazy. Poté chtěl hovořit o jiném díle Kamila Mrva v obci, po krátké hádce mu ale starosta odebral slovo s tím, že to není k projednávanému bodu.

Proč jen v bodu Různé?

Kriticky se vyjádřil také občan Jiří Berger. „Nepřipadá vám, zástupcům obce, trapné, že o tak zásadní věci, jako je výstavba kaple v centru obce, která se bezprostředně týká více než sta lidí, a která když jednou vznikne, tak ji těžko odstraníme, se rozhoduje v bodu Různé? V podstatě se nedostane jako oficiální bod na program schůze a je to tak nějak skrytě zasunuto po dvou a půl hodinách až na konec. Na veřejné schůzi pan starosta řekl, že jste zvoleni, abyste zastupovali občany, myslím si, že u Kociana jasně zaznělo, co si občané o tom myslí. Budu se tedy dívat, jak kdo bude hlasovat,“ řekl Jiří Berger.

Zastupitel Petr Ondryáš (Naše Beskydy) upřesnil, že na zmíněném veřejném jednání bylo asi šedesát lidí, z toho byli 4 pro, 21 proti, zbytek přítomných se zdržel hlasování. Starosta k tomu poznamenal, že proto už tam řekl, že takové hlasování je nesmyslné a že mají hlasovat zastupitelé obce. „Osobně si myslím, že to neprojde, a je mi celkem jedno, jestli to projde, já pro to hlasovat budu. Byl návrh, ať se to projedná na veřejném zasedání, to se udělalo, a teď říkat, že se to někde zasouvá, to není pravda, bylo to dostatečně propagováno,“ dodal starosta Novotný.

Starosta kapli chtěl

Poté vyzval k poslednímu dotazu, čehož využil občan Uhlář, jenž se dotázal kolik stojí nedělní výjezd autobusu do Frenštátu pod Radhoštěm, kde mají Trojanovičtí jeden z kostelů také pro sebe. „Jezdí tam každou neděli tři pánbíčkářky. Kolik tady máme věřících?“ ptal se občan Uhlář, ale starosta ho přerušil s tím, že to nesouvisí s projednávaným bodem.

Při hlasování byli pro návrh postavit v Trojanovicích kapli pouze starosta a zastupitelka Hana Dorotíková (Naše Beskydy). Rozhodnutí zastupitelů lidé odměnili potleskem. „Takže vidíte, že bylo mnoho povyku pro nic. Věděl jsem, že v zastupitelstvu podpora není, ale museli jsme ten návrh probrat. Osobně jsem hlasoval pro, protože si myslím, že by to byl přínos pro obec,“ uzavřel Jiří Novotný.