Návrh na udělení čestného občanství Karlu Krylovi podal zastupitel Jiří Klein. V návrhu uvádí, že ocenit čestným občanstvím města Nový Jičín Karla Kryla je zvláštním projevem úcty významnému představiteli regionální a národní kultury, který se zasloužil o rozvoj vzájemných vztahů a věhlas města Nový Jičín.

„Karel Kryl, známý jako Básník s kytarou, byl český písničkář a básník, jeden z nejvýznamnějších představitelů českého protestsongu v letech 1968–1989. Písně si sám psal, v jeho repertoáru byly jak krátké úderné pamfletické písně, tak delší poetické a melancholické skladby. Karel Kryl je nepochybně spojen s Novým Jičínem, pocházel z generace tiskařské rodiny, která žije v Novém Jičíně od počátku 20. století. Svůj život zasvětil boji za demokracii a slušnou společnost. V Novém Jičíně je po Karlu Krylovi pojmenována ulice a v Janáčkových sadech je umístěna jeho pamětní deska,“ stojí dále v návrhu, jehož autor rovněž zajistil souhlas s udělením čestného občanství bratra Jana Kryla.

Konrád Henlein už není čestným občanem Nového Jičína.
Konrad Henlein už není čestným občanem Nového Jičína

Pro udělení čestného občanství Karlu Krylovi bylo všech 27 přítomných zastupitelů.

Karel Kryl se narodil 12. dubna 1944 v Kroměříži. V Novém Jičíně jeho dědeček založil tiskárnu Kryl & Scotti. Po obsazení Sudet Němci dědeček svou živnost přestěhoval právě do Kroměříže. V roce 1950 tiskárnu zničili komunisté a rodina se roce 1957 přestěhovala zpět do Nového Jičína, kde krátkou dobu Karel Kryl rovněž bydlel.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm je pod vánočním stromem betlém.
Večerní krása: U některých vánočních stromů na Novojičínsku svítí také betlémy

V roce 1969 zůstal v tehdejší Německé spolkové republice. Domů do Nového Jičína se vrátil 30. listopadu 1989. Důvodem byl pohřeb Maminky Marie Krylové. Ta těžce onemocněla, byla hospitalizovaná v nemocnici v Ostravě-Porubě, kde 26. listopadu zemřela.

Karel Kryl tehdy dostal čtyřiadvacetihodinové vízum, aby se 1. prosince mohl zúčastnit pohřbu. Vízum mu poté prodloužili o týden a nastalé změny mu umožnily vracet se mnohem častěji.Karel Kryl zemřel 3. března 1994 v Mnichově. V Novém Jičíně ho již připomíná pomníček v Janáčkových sadech z roku 1995 a od roku 1999 rovněž ulice Karla Kryla