Podle zjištění brněnského úřadu spolu firmy uzavřely kartelovou dohodu, když se ucházely o veřejnou zakázku vypsanou Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje. Firma BS Vsetín má zaplatit pokutu 1,826 milionu korun, společnost Nosta pak 4,052 milionu.

Podle předsedy ÚOHS Petra Rafaje rozhodnutí prozatím není pravomocné, firmy proti němu mohou podat rozklad. A tak se, minimálně v případě novojičínské Nosty, také stane. „Prvostupňové rozhodnutí, které bylo vydáno ÚOHS dne 16. dubna 2015, není pravomocné a je možné proti němu podat rozklad, na čemž v současné době pracujeme," potvrdil Deníku jednatel stavební firmy Zdeněk Klos.

S verdiktem nesouhlasí

Ten s verdiktem antimonopolního úřadu nesouhlasí a má značné výhrady nejen k právní kvalifikaci.

„Správní řízení v této věci běží od dubna roku 2013. V jeho průběhu jsme prezentovali svá velmi podrobně zdůvodněná nesouhlasná vyjádření s postupem a se závěry učiněnými ÚOHS vůči naší firmě a na tomto i nadále trváme," vysvětluje Zdeněk Klos a jedním dechem dodává: „Od počátku řízení máme zásadní výhrady k hodnocení skutkových zjištění a jejich právní kvalifikaci, neboť jsme přesvědčeni, že k protisoutěžnímu jednání v posuzovaném případě vůbec nedošlo."

Vedení vsetínské stavební firmy BS Vsetín se prozatím k rozhodnutí ÚOHS staví zdrženlivě. „V tomto okamžiku nebudeme záležitost nijak komentovat," sdělil Deníku jednatel BS Vsetín Radek Němeček.

Odmítli smlouvu uzavřít

Firmy BS Vsetín a Nosta se zadávacího řízení vypsaného Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje zúčastnily v roce 2011.

Zakázka byla rozdělena na pět dílčích částí, přičemž v částech Horní Lideč a Kroměříž se společnosti BS Vsetín a Nosta umístily střídavě na prvním a druhém místě.

„Při výzvě k podpisu smlouvy však vybraní uchazeči odmítli smlouvu uzavřít," připomněl Petr Rafaj.

Žádná z firem tímto odstoupením nepřišla o možnost plnit část veřejné zakázky, pouze si prohodily zmíněné části veřejné zakázky. „Zadavatel kvůli postupu obou soutěžitelů neuzavřel smlouvy o dílo s původními vítězi, to znamená za nižší ceny, ale uzavřel smlouvy až s druhými uchazeči v pořadí v dotčených částech zakázky, a proto za ceny vyšší," vysvětlil Petr Rafaj.

Důkazy

Antimonopolní úřad podle něj má důkazy, že firmy BS Vsetín a Nosta mezi sebou o daném zadávacím řízení komunikovaly.

„Úřad zadržel e-maily i ručně psané poznámky, z nichž vyplývá, že se obě společnosti navzájem informovaly například o pořadí uchazečů po otevírání obálek, o odstoupení ze zadávacího řízení a podobně," prozradil Petr Rafaj.

Na základě shromážděných informací a důkazů má ÚOHS za to, že postup firem BS Vsetín a Nosta byl vzájemně koordinovaný a účelový. „Uvedené jednání obou soutěžitelů vedlo k vynaložení vyšších finančních prostředků ze strany zadavatele," doplnil předseda ÚOHS.