V sále Osvětové besedy v Hladkých Životicích bylo doslova našlapáno. Přítomni byli také například zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Libor Lenčo, vedoucí odboru školství mládeže a sportu, a Ivana Jírů, referentka stížností téhož odboru, nechyběla ani právnička.

Důvodem byla petice, jejíž signatáři chtěli vyjádřit podporu učitelkám mateřské školy v Hladkých Životicích Martině Mikundové a Lence Lakomé. „Zmíněné učitelky, ve snaze poukázat pokojnou cestou a lidským přístupem na nesrovnalosti v hospodaření mateřské školy, se setkaly s nepochopením ředitelky mateřské školy,“ stojí mimo jiné v petici.

Starosta Hladkých Životic Jaroslav Petržela v úvodu zasedání přiblížil, jakým způsobem v dané věci postupoval. „Vyslal jsem komisi, která konstatovala jisté možné nesrovnalosti ve vedení účetnictví, ale konkrétního viníka si netroufla označit. Paní učitelky nebyly s výsledkem spokojeny,“ uvedl Petržela a doplnil, že žádný konkrétní závěr neučinila ani Ivana Jírů ani Policie ČR. „Závěr policie zněl, že z uvedeného šetření nevyplývá žádné podezření ze spáchání jakéhokoliv trestného činu,“ dočetl svůj úvodník Petržela.

„Pořád slyšíme z vašich úst, že paní učitelky jen pletichaří a poškozují něčí pověst. Víme, že na ně jsou teď útoky. Ta petice byla proto, abychom se těch učitelek zastaly,“ sdělila jedna z autorek petice.

Reagovala tak na vytýkací dopis, který obdržela v lednu učitelka Martina Mikundová od ředitelky mateřské školy Ivany Kocmichové. V odůvodnění stálo, že učitelka úmyslně vytváří na pracovišti nepřátelské prostředí. To měla vytvářet tím, že i přestože komise ani další orgány neprokázaly žádné nepravosti v hospodaření školky, učitelka opětovně vyslovila před starostou i dalšími zástupci obce své pochybnosti o hospodaření školky.

Podivná pozvánka

„A tu vaši pozvánku na zastupitelstvo jsem vnímala jako výhrůžný dopis,“ reagovala zmíněná spoluautorka petice na skutečnost, že na oficiální pozvánce, s razítkem města a podpisem starosty, se objevily invektivy starosty vůči autorům i signatářům petice. „I přes procesní chyby, které s podivem, za účasti tolika moudrých, petice obsahuje, i přesto se rada obce, jako orgán jediný k tomu oprávněný, rozhodl svolat zastupitelstvo obce s jediným bodem programu – Petice,“ uvádí na pozvánce Petržela, jenž by měl vědět, že zasedání zastupitelstva svolává zejména starosta." Za to, co bude následovat při a po projednávání Petice, nesou přímou zodpovědnost paní učitelky MŠ a dále nejaktivnější aktérky z řad našich spoluobčanů, a samozřejmě i ty ostatní z oné Ligy žen,“ stojí také mimo jiné na oficiální pozvánce.

Nic se nestalo?

Učitelky v podstatě tvrdily, že ředitelka školy měla nakoupit některé zboží, které se v dané chvíli ve školce neobjevilo. V době kontroly ale byla například čtyři prostěradla, o nichž byla řeč, již ve školce. Rovněž bylo vše podloženo paragony, byť se dvěma z nich bylo zřejmě manipulováno, neboť jejich kopie nemohl dohledat ani personál obchodů, které je vydaly. „Nebylo prokázáno, že by se nakoupilo zboží, které by nebylo použito pro účely školky. A k jednoznačnému závěru došla i policie. Já bych to odložila,“ vyslovila se Jírů.

Obdobný názor prezentovala i právnička Iveta Horáčková. „Nechápu, proč se tady kvůli tomu marní tolik času, a už vůbec nechápu, proč se to projednává na zastupitelstvu,“ řekla Horáčková. Odpovědí jí bylo, že obyvatelům obce není lhostejné, jak se nakládá s financemi obce. V tu chvíli se začalo hovořit také o Pavle Sikorové, která dělala pro školku účetnictví a zmínila se o přepsaných paragonech. Ředitelka s touto účetní před několika týdny rozvázala smlouvu. „Dlouhodobě si neplnila podmínky smlouvy o dílo,“ vysvětlila důvody ukončení smlouvy ředitelka Kocmichová a uvedla konkrétní příklady. Když ale sdělila, že důvěru k účetní neměla již rok, vyvolala tím bouřlivou reakci. „Proč jste ji propustila až nyní, když se zmínila o hospodaření ve školce?“ zeptala se jedna žena z pléna. Ředitelka sdělila, že v únoru na půl roku dlouhodobě onemocněla, chtěla toto účetnictví ukončit už v polovině roku, ale nakonec se domluvila s účetní na termínu ke konci roku. „To jsou takové informace, které mi nedávají důvěru v to, co slyším,“ reagovala tazatelka.

Boj dvou táborů

V průběhu hodinové diskuze bylo patrné, že proti sobě stojí dva tábory. Jedni plně podporují starostu, ředitelku a další, a mezi ně se z pohledu přítomných zařadila i právnička Horáčková. To ve chvíli, kdy na dotaz, zda četla materiály, které starosta rozesílal po občanech vesnice, řekla, že se starostovi ani nediví. Toto její vyjádření bylo odměněno hlasitým smíchem.

Druhé straně šlo hlavně o to, aby učitelky, které vychovávají jejich děti, nikdo nezastrašoval. „Vysvětlete mi, proč říkáte před některými lidmi v obci, že ty holky pojedou?“ otázala se starosty jedna z přítomných žen. On to nepopřel a řekl, že v jednom z materiálů je zdůvodněno proč. Zástupci kraje žádali ukončení záležitosti tlustou čárou, samotnou diskuzi ukončilo vzápětí osm zastupitelů na návrh radního Miroslava Kukola.