Zhruba tři a půl roku stará věc zřejmě dospěla do definitivního konce. Ze tří uchazečů o veřejnou zakázku „Zajištění komunálních služeb pro město Kopřivnici" zůstal ve hře jediný, a to společnost Slumeko, kterou stoprocentně vlastní město Kopřivnice.

Zbylé dva uchazeče společnosti .A.S.A. a Marius Pedersen radní Kopřivnice před několika týdny vyloučili. Přitom společnost .A.S.A. se původně stala vítězem, když nejlépe splnila kritérium nejnižší nabízené ceny.

Město nejprve výsledek uznalo, poté zadávací řízení zrušilo a pak znovu uznalo a zrušilo.

Případem se začal zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který vydal stanovisko, že výsledek soutěže platí, jenže k podpisu smlouvy nakonec nedošlo.

Porušení pravidel

Město argumentuje, že obě společnosti zásadně porušily pravidla zadávacího řízení.

„Hlavním důvodem vyloučení bylo, že u uvedených uchazečů došlo v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky ke ztrátě kvalifikace dle §58 o veřejných zakázkách, kdy ani jeden z uchazečů nesplnil povinnost stanovenou tímto zákonem, tj. ve stanovené 7denní lhůtě zadavateli oznámit a následně doložit změnu ve složení statutárních orgánů společností, ke které v průběhu soutěže došlo," zaznělo mimo jiné v odůvodnění města, které připravila místostarostka Kopřivnice Dagmar Rysová.

Ta rovněž sdělila, že na pochybení se přišlo až nyní, kdy se připravovaly podklady pro případný podpis smlouvy.

Společnost .A.S.A. se bránila a tvrdila, že to, co ze zákona měla splnit, splnila, včetně dodržení termínu, a proti rozhodnutí rady města Kopřivnice podala námitku. Tou se radní zabývali na mimořádném zasedání.

Rada námitkám nevyhověla

„Rada města projednala žádost, kterou obdržela, a dále rozhodovala na základě podkladů, které měla k dispozici. Její rozhodnutí vychází z právních stanovisek ministerstva pro místní rozvoj, Úřadu pro hospodářskou soutěž i právního oddělení úřadu. S přihlédnutím k jednoznačnosti těchto stanovisek k pochybení, které uchazeč o veřejnou zakázku v průběhu zadávacího řízení udělal, kdy zákon neumožňuje postupovat jinak, se rada města rozhodla námitkám společnosti .A.S.A. nevyhovět," komentovala rozhodnutí radních Dagmar Rysová.

Město v souvislosti s tímto případem oslovilo také orgány činné v trestním řízení, když prostřednictvím vedení podalo trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli podezření na možnou manipulaci s dokumenty týkající se zmíněné veřejné zakázky.

„Společnost .A.S.A. tvrdí, že změnu své kvalifikace, jejíž včasné neoznámení u jedné z jejich zainteresovaných společností zapříčinilo mimo jiné vyloučení z veřejné zakázky, městu v potřebném termínu dodala. My jsme, na základě mnoha indicií, přesvědčeni o tom, že tomu tak nebylo," doplnila místostarostka Kopřivnice Dagmar Rysová.

Společnost .A.S.A. nad rozhodnutím rady města neskrývá rozčarování.

„Průběh celé soutěže a zvláště pak její závěr dávají soutěžitelům jasný důkaz o tom, že vedení města nemělo zájem o zvolení nejvýhodnější nabídky, tedy o firmu nabízející služby za nejnižší cenu. Ani úsporné nakládání s prostředky daňových poplatníků nebylo dostatečným argumentem. Od počátku jednání vše směřovalo k uzavření smlouvy s předem stanoveným vítězem firmou Slumeko. V současné době naše firma zastává strategii nespolupracovat s partnery, jejichž jednání je podle nás neseriózní," stojí ve vyjádření, které společnost .A.S.A. zaslalo redakci Novojičínského deníku.